Podporujete Den protestů?

Budete Den protestů podporovat i vy? Děkujeme!

Podpora z odborových organizací ČMKOS

Proč podporuji Den protestů ČMKOS 27. listopadu?

Dlouhodobě dochází ke snižování reálné mzdy, vláda od prvopočátku lže, je viditelně zcela nekompetentní a většinu problémů řeší na úkor zvýšených výdajů řadových obyvatel tohoto státu.

Antonín Doležal, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zásadní hrozba zdražení energie , vláda neustále lže, prodlužování věku odchodu do důchodu, snižování životní úrovně

Eva Sadílková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s kroky vlády, nechci aby nyní moje děti žily v bídě, když mají pracující rodiče.

Lucie Jiříčková, ČMKOS

Nesouhlasím s realizovanými a plánovanými opatřeními vlády ČR.

Miroslav Kouba, Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu

Dlouhodobě dochází ke snižování reálné mzdy, vláda od prvopočátku lže, je viditelně zcela nekompetentní a většinu problémů řeší na úkor zvýšených výdajů řadových obyvatel tohoto státu.

Pavel Daniel, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Jednoznačně podporuji iniciativu Odborů protestovat z důvodu zásadního negativního dopadu kroků této vlády na celou společnost. Především rádoby „Úsporný balíček“ se dotkne lidí, kteří tvoří hodnoty a kapitál svou prací v tomto státě. A tak jim tato vláda bere kde může z arogance své moci a nenaslouchá odborářům jejich řešení.
Pravicová vláda nechce přijmou argumenty odborů jak efektivně řešit zadlužený státní rozpočet a již poněkolikáté v novodobé historii používá „TUPÉ“ škrty, zvyšuje daně ať to maskuje jak chce. Jak již jsme se přesvědčili z dob minulých, tyto úsporné balíčky z pera pravicových vlád, vždy zabrzdily ekonomiku tohoto státu na dalších několik let.
Je jasné, že se statním rozpočtem se musí něco dělat ale škrtat umí každý. Jsou cesty, které tento deficit umí řešit i jinou cestou. A pokud vláda a její členové neví jakou a hlavně nedají si ani poradit, pak nemají ve v této vládnoucí pozici co dělat.

Petr Pospěch, Odborový svaz ECHO

Za 2 roky nás tato nekompetentní vláda dovedla na pokraj chudoby a co víc ohrožuje naši zem podporou zrušení práva veta což je dle mého názoru vlastizrádné .

Jitka Macajová

Nesouhlasíme s konsolidačním balíčkem. Nesouhlasíme s postupem vlády.

Věra Bindrová, OS KOVO

Nelíbí se mi celkově balíček opatření – je to o uvrhnutí do chudoby ještě více rodin. Vláda by se měla vzpamatovat a myslet na své občany a ne dělat líbivou politiku pro EU.

Daniela Změlík, OS KOVO

Neschopnost vlády vést tuto zemi

Jindřich Jareš, OS STAVBA ČR

Nespokojenost s ekonomickou situací v ČR a neschopností vlády neutěšenou situaci řešit.

Josef Červený, OS STAVBA ČR

Falešné sliby vládní koalice,
Šetření na jedné straně, výdaje na straně druhé, nehospodárnost, nestrategické plánování rozpočtu,
Nekončící dehonestace státních zaměstnanců a potlačování jejich základních práv a svobod.

Lukáš Marek, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vadí mi propad reálných mezd.

Vladimír Jonáš, Odborový svaz KOVO

Nesouhlasím s konsolidačním balíčkem, se snižováním prostředků FKSP, s arogantním jednání pětikoalice a se zhoršením životní úrovně.

Vladimír Gruncl, Odborový svaz STAVBA ČR

– Současná vláda účinně neřeší problém vysokých cen energií.
– Nesouhlasíme s „konsolidačním balíčkem“ vlády.
– Protestujeme proti snižování životní úrovně pracujících
– Nesouhlasíme s nesmyslnými výdaji na zbrojení

Milan Burdík, Odborový svaz KOVO

Dopady konsolidačního balíčku jsou ohrožující pro zaměstnance.
Pro zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin.
Jsem zneklidněn kroky vlády v oblasti důchodů.
Z důvodu hrozby zdražení energií.
Pro neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů.

Jan Tlustý, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s vládními opatřeními – zdražování (vlastně již všeho), snižování reálné mzdy, důchodová reforma.

Jana Folkrtová, Odborový svaz STAVBA ČR

Vláda si musí uvědomit, že práci úředníků, zdravotníků, školáků, policistů, hasičů a všech ostatních zaměstnanců placených státem potřebuje. Vždy jsme měli zdravotnictví a školství na vysoké úrovni a nyní o tom začínám pochybovat. Mám obavy, že to dopadne jako s privatizací podniků po revoluci.

Dana Ottová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Za lepší budoucnost!!

Aleš Ležák, Odborový svaz KOVO

Nelíbí se mi kroky vlády, které povedou k velkému zhoršení životní situace ve většině rodin.

Alena Hanulíková, Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

– zhoršení životní úrovně
– neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
– hrozba zdražení energie
– pokles reálných mezd a platů
– dopady konsolidačního balíčku

Josef Chlubna, Odborový svaz STAVBA ČR

Jelikož se musíme začít už bránit a udržet si aspoň trochu životní úroveň.

Petra Skrbková, Odborový svaz STAVBA ČR

Mám už dost arogance a samolibosti této vlády. Byť pracuji, nechci skončit na ulici, nemocná a bez zdravotní péče, bez peněz. Dopady konsolidačního balíčku nejen na mě a mou rodinu budou katastrofální. Tohle zlo je nutné zastavit.

Bc. Andrea Drexlerová

Je mojí povinností bojovat proti nespravedlnosti, proti vykořisťování lidí, kteří celý život pro naši zem žijí a pracují, odevzdávají daně. Připadá mi nehorázné, že za poctivou práci se naše životní úroveň zhoršuje a vzdalují se možnosti koupě toho na co jsme si dlouho šetřili. Z „poslání“ se stalo nelukrativní zaměstnání, které nenese ani finanční vyrovnání. Vadí mi, že se zdravotní péče má stát nedostupnou pro vzdálenější obce a finančně (i vzdáleností ) pro starší občany . Už se za tuto vládu nejen stydím, už chci bojovat za to, aby odstoupila a vyzývám naše politiky: Přestaňte ničit to, co naši prarodiče léta budovali pro své děti. Tohle je vaše zlatá horečka, ale NÁŠ život. Tohle není klondike, ale naše republika!

Eva Tereza Veselá, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Nesouhlasím s ekonomickou politikou České republiky

Stanislav Smisitel, Odborový svaz KOVO

Zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin.

Leoš Vrábel, Odborový svaz ECHO

Tam, kde nás dostala tato vláda za dva roky, nás žádná vláda nedostala za 30 let. Nechci, aby moje děti a vnoučata trpěly. Vláda se nestará o naše lidi a jejich budoucnost, ale mám pocit, že má vyšší cíle jiného státu nás, jako stát dostat do krachu a prodat ještě to, co prodáno není. Je potřeba s tím něco udělat. Plně podporuji každý bod protestu.

Zora Ilyková

Reálný propad mezd s dopadem na životní úroveň zaměstnanců, prodlužování hranice odchodu do důchodu.

Václav Rylich, Odborový svaz ECHO

Nesouhlas s vládními kroky.

Ing. Milan Ševčík

Vládou nekontrolovatelný růst cen energií a potravin. K tomu neodpovídající růst mezd.

Daniel Elsnic, OS ECHO

Nelíbí se mi: zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
• dopady konsolidačního balíčku, před kterými jsme varovali.
Nelíbí se mi zahraniční politika a zásadně nesouhlasím s nekontrolovanou plošnou podporou všech uprchlíků na našem území. Nesouhlasím s upřednostňováním všech uprchlíků před potřebami našich občanů.

Eva Kolářová, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Nelíbí se mi kroky této vlády v oblasti důchodu a jeho snížení pro náročné profese, zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin, pokles mezd a platů za poslední roky, hrozba zdražení energie, dopady konsolidačního balíčku a další věci.

Luděk Varyš, Odborový svaz KOVO

Zhoršení životní úrovně zaměstnanců – propad mezd

Petra Holubová, Odborový svaz ECHO

Den protestů podporuji zejména z důvodu nespokojenosti s nynější vládou, jejími kroky a její neúctou k občanům ČR, dále z důvodu zhoršující se životní úrovně, klesání reálných mezd, znehodnocování lidské práce.

Alena Procházková

zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
zásadní hrozba zdražení energie
dopady konsolidačního balíčku

Pavel Koza

Nelíbí se nám, jak vláda přehlíží růst cen, zvyšování nákladů na život, snižuje podporu mladých rodin, důchodců…Je toho více

Renata Josková, Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu

Nesouhlasím s vládou a s jejím úsporným balíčkem.

Martin Michálek, Odborový svaz Stavba ČR

Protože za platy jaké máme. Za chvilku nebude chtít nikdo dělat, nebude zastupitelnost. Všechno se zdražuje a platy ne. Jsme 24/7 v práci. Svátky, pátky .

Iveta Juřenová, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Za zvýšení platů, vyrovnání mezd mezi neziskovými organizacemi a státními organizacemi

Kateřina Šimková, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Vysoká inflace, nejhorší v rámci Evropy.

Miroslav Přibyl, Odborový svaz KOVO

Nelíbí se mi vládní balíčky opatření… !!!

Alois Smolík, Odborový svaz KOVO

Neúnosné zvedání cen energií, nájemného, potravin, pohonných hmot a celkových nákladů na slušný a důstojný život.

Kateřina Řiháčková, Odborový svaz KOVO

Je to důležité… vidíte co se děje v ČR !!!

Ivana Končitíková, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

– zhoršením životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin,
– kroky vlády v oblasti důchodů,
– neochotou vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese,
– zásadní hrozbou zdražení energie,
– neakceptovatelným poklesem reálných platů a mezd za posledních mnoho let

Josef Chlubna

– kroky vlády v oblasti důchodů,
– neochotou vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese,
– zásadní hrozbou zdražení energie,

Anna Chlubnová

Hlavní důvody pro Den protestů ČMKOS:
• zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
• dopady konsolidačního balíčku, před kterými jsme varovali
• neodborné kroky celé vlády a ekonomická neznalost vlády

Aleš Vajsar, Odborový svaz ECHO

Nízké platové ohodnocení nepedagogických zaměstnanců ve školství vede k problémům sehnat kvalifikovanou a motivovanou pracovní sílu. Nízké ohodnocení má také sekundární efekt do budoucna, kdy nízké odvody do sociálního zabezpečení, zaručují jen minimální starobní důchod, a tudíž pracovník je tak 2x potrestán za svoji pracovní činnost v produktivním věku a za práci pro společnost!

Lukáš Nagy, Odborový svaz Stavba ČR

Nesouhlasím s vládním balíčkem

Anna Navrátilová, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Tato vláda nás táhne ke dnu, je bezradná a tak dělá jednu botu za druhou. Bezostyšně lže celému národu. Chápu, že na tom naše ekonomika není nejlépe, ale proč vláda trestá ty nejzranitelnější.

Zdeňka Korbelová

Podle slov premiéra Petra Fialy je vzdělávání prioritou země. Ať vláda následuje svou programovou prioritu, dorovná pedagogickým pracovníkům platy alespoň o inflaci a neredukuje trendy vedoucí ke zkvalitnění výuky (především tzv. dělená výuka).

Radim Červenka, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Z důvodu likvidace českých občanů vládou

Kuncová Marcela, Odborový svaz ECHO

Platy učitelů jsou směšné.

Věra Novotná, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Nesouhlas s vládním balíčkem.

Pavel Zelený, Odborový svaz KOVO

Nesouhlasím s opatřeními, které zavádí současná vláda. Nesouhlasím s dehonestací práce úředníků ve veřejné správě, se stále se snižující reálnou mzdou a nerovným přístupem k zaměstnancům. Jak je možné, že vládním představitelům, starostům a dalším stále zákonem rostou platy na rozdíl od jiných zaměstnanců, kterým by plat chtěli ještě krátit?

Romana Paseková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nespokojenost se současnou neschopnou vládou a s nesouhlas s konsolidačním balíčkem

Odborový svaz státních orgánů a organizací

Důvody pro Den protestů ČMKOS považuji za naprosto legitimní

Aby se konečně vláda vzpamatovala a víc myslela na pracující lidi

Ivo Šach

PODPORUJEM JU PRETO ABY SA ZLEPŠILA LEPŠIA ŽIVOTNÁ UROVEN,ČO SA TÝKA MZDY A OBLASTI DOCHODKOV.

Andrea ĎURČANSKÁ, Odborový svaz KOVO

Podporuji protest z důvodů zhoršení životní úrovně zaměstnanců i v oblasti důchodů, nebo možnosti zdražovaní energie

Kateřina Balejíková, Odborový svaz KOVO

Zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin ,zdražování energie, zvyšování věku odchodu do důchodu

Petr Jaroš, Odborový svaz ECHO

Vláda nebere na zřetel celkový dopad její jednotlivých opatření na zhoršení ekonomické situace většiny občanů.

Milan Harnušek, Odborový svaz Stavba ČR

Jako zaměstnanec Vězeňské služby ČR pociťuji už několik let postupné snižování životní úrovně nejen mé, ale celé mé rodiny, které souvisí s rostoucí inflací a neodpovídající kompenzací ze strany státu. Stále klesající reálná mzda a následky konsolidačního balíčku navíc moji situaci po Novém roce razantně zhorší.

Martina Musilová

Nesouhlasím s kroky vlády

Věra Ševčíková, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb 

Protože nesouhlasím s razantními kroky současné vlády. Snižování platů v dnešní době je nemyslitelné. Digitalizace ve státní sféře nefunguje tak, jak si vláda představuje. Současná vláda vede Českou republiky akorát do chudoby.

Hana Nováková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

• zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• škrty v odpočtu z daní
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní neochota vlády jednat s odbory a projednávat věci společně
• reálná hrozba zdražení energie, zejména elektřiny
• poklesu reálných mezd a platů o cca více jak 15% oproti předchozím rokům
• dopady konsolidačního balíčku, před kterými odbory varovali
• neustálé zdražování všech základních potřeb rodiny

Jaromír Švach, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Arogantní vláda!!!!Energie!!!!, platy zaměstnanců!!!!, souhlasím s vyjádřením odborových svazů

Věra Holbová

Nesouhlasím s kroky vlády, které činí. Všechny kroky vnímám, že vedou ke zhoršení životní úrovně lidí, sociálních jistot a k „likvidaci“ obyvatel.

Sabina Kubesová

Protože nejsem spokojená se současnou vládou a jejími kroky.
Nejsem spokojená s MPSV a jeho postupy.

Monika Kryštofová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s vládními kroky ohledně důchodové reformy, věku odchodu do důchodu, konsolidačním balíčkem zvyšujícím daně, nízkou reálnou mzdou, s cenami energií a souhlasím s tím, že rapidně klesla a dále klesá životní úroveň nejen zaměstnanců, ale též důchodců.

Šarlota Dostálová

Mám zájem podpořit Den protestů!

Aleš Takač, Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

Nejsem spokojena s postupy vlády, která veškeré zvýšené náklady na živobytí počínaje energiemi přenáší na lidi, a ještě je spokojena sama se sebou! Ve veřejné správě už hodně dlouho nedošlo k valorizaci platů a již tak snižující se hodnota výdělků na úřadech se ještě zhoršuje. Vadí mi, že jakékoliv náznaky nespokojenosti mezi lidmi je bagatelizován a vláda si jede po svém. Pro koho?

Miroslava Ocásková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Odbory jsou jediné, které mohou něco změnit, vyjadřuji svoji podporu.

Renata Hrdá, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Nelíbí se mi úmyslné sabotování fungování státních úřadů, snahy o jejich vyhladovění a dehonestace a nedostatečné ocenění práce státních úředníků vykonávajících úmysly zákonodárců, tedy politiků.

David Hubený, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Podporuji Den protestů ČMKOS 27. 11. 2023. Nesouhlasím se zhoršováním životní úrovně zaměstnanců, poklesem reálných mezd a platů a s hranicí věku pro odchod do důchodu.

Jiří Hodaň, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Nesouhlasím s kroky vlády Petra Fialy.

Roman Hřeben, Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

Nesouhlasím se změnami, které činí současná vláda. Změny negativně život řadových občanů, zaměstnanců i jejich rodin. Především rodin s nízkými příjmy a rodin s dětmi. Reforma důchodů je prováděna necitlivě vůči lidem v předdůchodovém věku, kteří ztrácí možnost odejít do předčasného důchodu v 60 letech a tato hranice se posunula na 62 let. Posunutí hranice mělo nabíhat postupně a ne skokově. Reforma také negativně ovlivňuje mladší generaci.
Nedostatek peněz ve státní pokladně má být řešeno výběrem peněz od nadnárodních společností, které v ČR podnikají a mají vysoké zisky.

Lubomír Šťastný, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Souhlasím s důvody odborové organizace. Podporuji stávku proti nerozumným krokům vlády, které přispívají mimo jiné k:
– zhoršování životni úrovně zaměstnanců státu a jejich rodin;
– nepřijatelnému poklesu reálných platu několik let za sebou;
– hrozbě zdražení energií a dopadu konsolidačního balíčku na zaměstnance (nap . praktická likvidace zaměstnaneckých benefitů čerpatelných z FKSP).

Marta Matušková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vyjádření nespokojenosti s vládou.

Jana Bermellová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Celková nespokojenost s vedením státu.

Jitka Picková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s politikou této vlády. Svou arogancí a nezájmem o lidi této země uráží mou osobu. Zajímá se pouze o svůj prospěch.

Mgr. Jan Sedloň

Nespokojenost s poklesem mezd a zdražováním energií, nespokojenost se zhoršováním
životní úrovně zaměstnanců.

Radomíra Hylmarová, Odborový svaz ECHO

Nesouhlasím s asociálními, arogantními a lidi ožebračujícími kroky vládní sebranky.

Dalibor Hodis, Odborový svaz hasičů

Bez dialogu není ani možnost kompromisu, direktivní postup vlády vůči občanům a odborům je naprosto nedůstojný slovu demokracie.

Markéta Vysoká, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nejsem spokojena se současným postojem vlády ke státním zaměstnancům a mám výhrady k navrhovanému úspornému balíčku.

Lada Chovancová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Velké snížení reálných příjmů. Nízké platové podmínky. Celkový přístup vlády ke státním zaměstnancům.

Alena Brugioni, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Výrazný nesouhlas s nynější vládou ČR.

Radka Nováková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s nízkými platy, se špatnou úrovní zdravotnictví a nulovou prací vlády.

Bc. Věra Grygaříková

Nesouhlasím s postupem vlády a vládními kroky. Jako státní zaměstnanec mám několik let zmražený plat, který se dnešní inflací a všeobecným zdražováním přibližuje k minimální mzdě! Jsem matka samoživitelka, syn studuje a celá situace se rapidně zhoršuje. Služební poměr na Ministerstvu vnitra by měl mít alespoň nějakou platovou úroveň, když chce po nás loajálnost a ne být skoro na hranici chudoby, kdy má kdejaká pokladní v obchoďáku větší plat , než úředník ministerstva! Je to ostuda!

Klára Krajčovičová

Absolutní nesouhlas s konáním současné vlády.

Martina Dučayová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin,
zásadní hrozba zdražení energie,
neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese,
neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let.

Lenka Matějová

Výrazné zhoršení životní úrovně střední třídy – pracující rodiny s dětmi.

Eva Kodrlová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Souhlasím s důvody a v pondělí se připojím k demonstraci.

Marie Šebestová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nerozumné kroky vlády ČR, zejména konsolidační balíček.

František Ružička, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s přístupem vlády ke stavu ekonomiky a nálady v ČR.

Martin Legner, Odborový svaz hasičů

Neztotožňuju se s kroky vlády.

Jana Pavlíková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Stávku podporuji, situace ve společnosti je kritická.

Mgr. Alica Schillerová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pro lepší budoucnost, pro odpovídající platy pracujícím, pro celkové lepší životní podmínky.

Radomíra Němečková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin

• kroky vlády v oblasti důchodů

• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese

• zásadní hrozba zdražení energie

• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let

• dopady konsolidačního balíčku, před kterými jsme varovali

Sylvie Nováková, Odborový svaz ECHO

Nelíbí se mi důchodová reforma.

Jana Macháčková, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Je více než nutné prosazovat a obhajovat práva (ale i povinnosti) včetně platových podmínek pracovníků -zaměstnanců tak, aby práva, povinnosti a platové podmínky v oblasti výkonu státní správy odpovídaly realitě na trhu práce a byly s ní v souladu.

Dagmar Spáčilová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s konsolidační balíčkem, důchodovou reformou, zdražováním energií.

Lucie Pozděnová, Odborový svaz ECHO

Upadající životní úroveň, drahé energie, celkově klesající ekonomika. Místo aby vláda podpořila růst ekonomiky, dělá opačné kroky.

Blanka Petrová, Odborový svaz ECHO

Neustálé zvyšování životních nákladů, neschopnost vlády cokoliv řešit.

Zdenek Fojtasek

Zvyšování životních nákladů, neschopnost vlády cokoliv řešit.

Alexandr Dmytruk

Neschopnost vlady resit jakekoliv problemy, a neustale zvysovani zivotnich nakladu.

David Pas

Zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin , kroky vlády v oblasti důchodů,
neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let , dopady konsolidačního balíčku na občany ČR
.

Ivana Ličková

• zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
• dopady konsolidačního balíčku na občany ČR

Naděžda Mońská

• zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
• dopady konsolidačního balíčku na občany ČR

Jarmila Dreslerová

Zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin, kroky vlády v oblasti důchodů,
neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let a dopady konsolidačního balíčku na občany ČR.

Alena Petrová

Zhoršování životní úrovně zaměstnanců a likvidace FKSP. Pokles reálných mezd, růst cen energií. Vláda bohatým dává a chudým bere.

Jan Vašek, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím v ničem s touto vládou.

Renata Hladíková

Souhlasím s protesty proti konsolidačnímu balíčku a neřešení cen energií. Vláda nekoná dostatečně s ohledem na situaci ve společnosti.

Eva Uličná, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlas s kroky vlády.

Renáta Laryšová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Dobrý den,
když jsem si porovnala volební program a předvolební sliby momentálně (ne) fungující vlády, tak u všeho dělají přesný opak. Tato vláda nemá absolutně žádný zájem cokoliv změnit k lepšímu pro pracující populaci. S konsolidačním balíčkem rozhodně nesouhlasím, protože tento balíček ničemu nepomůže, naopak zhorší lidem už takto dost složitou a náročnou finanční situaci.

Jana Holá, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s konsolidačním balíčkem ve všech bodech. Nesouhlasím s důchodovou reformou.

Jitka Pavková, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Nesouhlasím s vládním zastavením růstu platů státních úředníků.

Jakub Šlouf, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pokles životní úrovně, reálné mzdy a zaměstnaneckých benefitů.

Ondřej Abrahám, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nelíbí se mi postoj vlády k důchodové reformě.

Lenka Papřoková, Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy

Nejsem spokojena s vládou ČR, se zahraniční politikou, ekonomickým vývojem, předvolebními sliby pětikoalice.

Jana Galbavá, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Z důvodu poklesu mezd zaměstnanců státu, zvyšování daní, snižování životní úrovně státních zaměstnanců atd.

Iveta Mrvíková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože chci lepší životní podmínky pro rodiny a zaměstnance v ČR.

Nataša Kollarikova

Vláda by měla být schopna řešit finanční situaci státu jinými prostředky než upíráním výhod a platů pracujících (např. EET, zdanění mezinárodních korporací a solárních baronů atd.), které zde byly a jsou pro zaměstnance již řadu let zažité. A v případě nezbytnosti krácení mezd, vzhledem ke skutečnosti, že ústavní činitelé jsou také státními zaměstnanci, ať si veškeré své příjmy pokrátí také. Aby na výsledcích své špatné práce byli také zainteresováni.

Roman Karásek

Vláda by měla být schopna řešit finanční situaci státu jinými prostředky než upíráním výhod a platů pracujících (např. EET, zdanění mezinárodních korporací a solárních baronů atd.), které zde byly a jsou pro zaměstnance již řadu let zažité. A v případě nezbytnosti krácení mezd, vzhledem ke skutečnosti, že ústavní činitelé jsou také státními zaměstnanci, ať si veškeré své příjmy pokrátí také. Aby na výsledcích své špatné práce byli také zainteresováni.

Karel Brixí

Nesouhlasím s kroky vlády Petra Fialy směřující ke zhoršení životní úrovně obyvatel České republiky.

Iva Klofáčová, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Nesouhlas s konsolidačním balíčkem – významné snížení životní úrovně.

Ladislav Krejcar, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Ztotožňuji se s jednotlivými body ČMKOS vedoucími ke Dni protestů v plném rozsahu.

Josef Mrkvička, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zvyšování důchodového věku je nesmysl.

Martina Jandová, Odborový svaz STAVBA ČR

Nesouhlasíme se zrušením příspěvků na osoby zdravotně znevýhodněné firmám, které zaměstnávají více než 50% zdravotně postižených občanů ČR, nesouhlasíme dále se snižováním výše příspěvků na režijní náklady pro firmy, které se snaží zaměstnat osoby zdravotně znevýhodněné a občany se zdravotním postižením, kteří pobírají neadekvátní stupně a výše invalidních důchodů.
Za poslední dva roky došlo k výraznému zhoršení životní úrovně většiny osob se zdravotním postižením.
I přes apely Národní rady zdravotně postižených vláda nezvýšila příspěvek na péči a tím dochází ke zhoršení dostupnosti sociálních služeb.
Nedošlo k valorizaci úhrad z veřejného zdravotního pojištění na pořízení zdravotnických prostředků, čímž se zdravotnické prostředky stávají méně dostupnými.
I při výrazném růstu minimální mzdy nedošlo již od 3. čtvrtletí roku 2022 k valorizaci příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP a vláda neuvažuje o zvýšení příspěvku ani od 1. ledna 2024. Zvyšování minimální mzdy ano, ale snižování příspěvků na zdravotně postižené rozhodné a NE!
Dále nesouhlasíme se snižováním finanční prostředků ve školství a zdravotnictví. Zdravotně postižení musí častěji chodit ke svým lékařům, mývají často zdravotní problémy a snížením výdajů na tyto občany by měl hrozný vliv v podobě horšícího se zdravotního stavu a pak by jejich léčba byla o to nákladnější. V oboru vzdělávání je třeba neustále podporovat vysokou míru vzdělanosti a poskytovat vzdělání i zdravotně postiženým občanům této země. V Listině základní práv a svobod je jasně zakotveno právo na práci, důstojný život, na zdraví:
Čl. 29 Listiny základních práv a svobod:
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.
Nesouhlasíme s dalším zdražováním energií, jejich zvyšováním cen se roztáčí kolotoč zdražování ve všech oborech a odvětvích napříč celou Českou republikou.
Čl. 31 Listiny základních práv a svobod:
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
Čl. 33
1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

Mgr. Radka Kratochvílová, Odborový svaz KOVO

Nelíbí se mi celkové zhoršování stavu ČR – problémy mají školství, zdravotnictví…. Zhoršování životních podmínek úředníků kvůli klesání reálné hodnoty jejich mezd….

Eva Peterková

Nesouhlasím s reformami vlády.

Bc. Oto Zeman

Protestuji proti konsolidačnímu balíčku, nehoráznému zdražování energií, neúměrnému nárůstu daní z nemovitostí a celkovému okrádání obyvatel ČR.

Gabriela Koplová

Důvodem je zásadní zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin, nespokojenost s kroky vlády např. v oblasti důchodů, také neakceptovatelný pokles mezd a platů, který je jeden z nejvyšších mezi zeměmi OECD a EU.

Jana Michálková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože dnešní vládnoucí garnitura je ve výsledném dvouletém působení to nejhorší, co naši zem a obyvatele mohlo potkat.
Nevyřešené kauzy, podvody, drogy, lobbing. Machinace v policejních složkách ještě před nástupem ministra vnitra, pana Rakušana.

Jiří Beneš, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Současná vláda není vládou pro dobrou budoucnost naší země. Vzhledem k tomu, že mám děti, je mým zájmem vyjádřit nesouhlas se současným stavem a zároveň lpět na lepší budoucnosti pro naše nastupující generace.

Petra Filip

Neakceptovatelný pokles u reálných mezd a platů, kroky vlády v oblasti důchodů, hrozba zdražení energie, dopady konsolidačního balíčku.

ZO OSSO při Obvodním soudě pro Prahu 9, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Dobrý den .Celkové zhoršení úrovně života nás pracujících ve fabrikách.Jako matka samoživitelka s platem 19500 Kč je k životu nereálné a ponižující .Bez příspěvků bychom se synem zůstali na ulici .Zvyšující věk odchod do důchodu.je neúměrný. Celková drahota naše životy zcela ochromila. Přežíváme, nežijeme. Žádám odstoupení vlády pana Fialy. Mám dost vysávání obyčejných lidí !!!!!!!!!!

Žaneta Ruferová

Protože tento způsob řízení státu a společnosti je natolik chaotický, že se v tom již prakticky přestává dát existovat. Existenční náklady a regulace čehokoliv/všeho jsou čím dál vyšší a ocenění lidské práce a tím i finanční schopnost reagovat na požadované změny čím dál nižší. Uregulujeme se do bídy a hladu.

Karolína Šimůnková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím se snižováním tarifních platů z důvodu poklesu reálné mzdy a vysoké inflace.

Markéta Kupčíková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím se snižováním platových tarifů!!! Z důvodu, že toto zaměstnání není úplně jednoduché, jak si asi každý myslí, je to hlavně psychicky náročné a měsíční ohodnocení chybí. OAMP

Naděžda Trčková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím se snižováním tarifních platů z důvodu poklesu reálné mzdy a vysoké inflace.

Patricie Ošlejšková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím se snižováním tarifních platů z důvodu poklesu reálné mzdy a vysoké inflace.

Lucie Ciprysová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vlada kasle na sve obcany. Delnici v teto zemi jsou jen rukojmi a nejvice chudnou.

Radoš Mizera

Nesouhlasím s navýšením inflace, vláda nedokázala zastropovat ceny energií, neschopnost vlády.

Hana Střechová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s vládou.

Jaroslav Jelínek, Odborový svaz ECHO

Protože je drahá elektrická energie, jídlo atd.

Tomáš Nýč, Odborový svaz ECHO

Nejsem spokojen s politikou, jakou od svého zvolení prosazuje současná Fialova vláda. Fialova vláda byla sestavena účelově tak, aby se na ministerská křesla dostali všichni představitelé pětikoalice, a jejich odbornost a schopnost zodpovědně řídit stát už nikdo neřešil. Dále nesouhlasím s dotací na podporu obnovitelných zdrojů energie, kterou nakonec nezaplatí stát, ale domácnosti a firmy.

Roman Hovorka, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Nelíbí se mi rozhodnutí naší vlády!!

Nicole Semeráková, Odborový svaz ECHO

Jako soukromý dopravce, invalida III. stupně, se už dále nemůžu dívat na devastaci naší republiky, kterou zde od II. svět. války budovaly generace našich předků.

Milan Šťastný,  Odborový svaz dopravy

Pro lepší a klidný život v České republice dalším generacím.

Jan Plšek, Odborový svaz ECHO

Budou neomluvitelné dopady konsolidačního balíčku. Stále se snižující životní úroveň – zdražování potravin, služeb a velká hrozba zdražování energií. Lhaní vlády ohledně nesmyslného zadlužování našeho státu.

Miroslava Mirovská, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Nelíbí se mi finanční situace, která je zároveň zaviněná ze strany státu a jeho omezeními, jenž též ovlivňují chod naší firmy.
Z toho to důvodu podporuji den protestu 27.11.2023
.

Václav Vítek, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Nesouhlasím s vládním balíčkem – úspory se mě značně dotknou – jsem samoživitelka.

Marie Stránská, Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy

Nezpochybňuji, že je nutné činit opatření vzhledem k udržení státního rozpočtu, nicméně opatření, která zvolila Vláda ČR celkově zhorší životní úroveň občanů zvyšováním daní a zdražováním základních nákladů na energie, potažmo potraviny atd., namísto toho, aby stát důsledně vybíral daně, podpořil investice a jednal v zájmu občanů.

Martina Kavková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože nám všem reálně klesly mzdy o několik procent. Přesto, že děláme o dost více práce pracovní místa nepřibývají a platy taky nerostou. Vláda si neváží státních zaměstnanců. Zvyšují se energie a konsolidační balíček je opět vytvořen tak, aby pomalu zlikvidovali střední třídu.

Andrea Bukorová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Důvody pro Den protestů ČMKOS:
• zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů
• dopady konsolidačního balíčku

Jana Hornychová, Odborový svaz ECHO

Nesouhlasím s nekoncepční vládní politikou, která nás není schopna vyvést z vleklé krize a inflace.

ing. Karel Čermák

Důvody pro Den protestů ČMKOS:
• zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů
• dopady konsolidačního balíčku

Ludmila Hornychová, Odborový svaz ECHO

Důvody pro Den protestů ČMKOS:
• zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů
• dopady konsolidačního balíčku

Jaroslav Malík, Odborový svaz ECHO

Plně se ztotožňuji s důvody vedoucími
k přípravě celého Dne protestů.

Pavel Richter, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pokles reálných mezd, zhoršení životní úrovně, velká hrozba zdražení energií a likvidace zaměstnaneckých benefitů čerpaných z FKSP.

Tereza Čechová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože my žijeme od výplaty k výplatě a oni si žijí v blahobytu.

Hana Kocianová, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Jako člen OSSOO plně stojím za svou organizací a ztotožňuji se s důvody, které vedou ke vzniku Dne protestů.

Petr Vaněk, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože se ze mě opět stal pracující Žebrák!! Předražené energie v České republice vysávají z rodinných rozpočtů mnohdy více peněz než jsou schopni lidi zaplatit.
Většinou zahraniční firmy které energie zprostředkovávají hlásí rekordní zisky jsme v Evropské Unii a přesto jsou markantní rozdíly v platech a možnostech. Je to nemorální z lidského hlediska.

Martin Voborník, Odborový svaz ECHO

Podporuji den protestů z důvodů nesouhlasu s vládními kroky, které jsou namířeny proti státním zaměstnancům.

Marek Pazderka, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nelíbí se mi postupy naší vlády ve všech směrech. Už nikdy bych je nevolila.

Dana Řehořová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance, daně a všeobecně zhoršení životní úrovně včetně poklesu reálných mezd.

Věra Česalová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože vláda snižuje peníze lidem a politikům přidává. Peníze jsou na jiné nesmysly, ale adekvátně zaplatit práci lidem se jí nechce.

Kateřina Kočí

Nesouhlas s konsolidačním balíčkem, s důchodovou reformou, neřešení zdražování energií, rušení benefitů pro zaměstnance apod.

Marek Kožíšek, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Vysoké zhoršení životní úrovně z důvodu poklesu reálných mezd, které není dlouhodobě udržitelné a vláda toto řeší pouze na úkor zaměstnanců a to jejich propouštěním nebo snižováním platů a rušením benefitů.

Vladimír Hrehor, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Podporuji požadavky OSSOO.

Ludmila Hartmann

Postup vlády při konsolidaci veřejných výdajů je nevyvážený, skutečně dochází k výraznému a nepřiměřenému poklesu životní úrovně zaměstnanců státu a jejich rodin a k reálnému poklesů platů. Z tohoto pohledu se ze střední vrstvy stává minimálně nižší střední vrstva.

Miloslav Koudelný, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Plně souzním s níže uvedenými body.
– zhoršování životní úrovně zaměstnanců státu a jejich rodin
– nepřijatelnému poklesu reálných platu několik let za sebou
– hrozbě zdražování energií a dopadu konsolidačního balíčku na zaměstnance (např. praktická – likvidace zaměstnaneckých benefitu z FKSP).

Tomáš Mátl, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Je správné se postavit, za to, co mám ráda. Ať jde o práci, či naši budoucnost.

Jana Švarcová

Nesouhlasím se narůstajícím zdražováním potravin, a se stagnací našich platů.

Eva Štětková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Přidávám se ke stávce.

Pavla Matulová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím se sociální politikou této vlády, která snižuje občanům (pracujícím) životní podmínky.

Libor Prynych

Nespokojenost s nevalorizování mezd, zdražováním, vedením státu.

Vladimíra Kurečková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zdražování , nejsou valorizace mezd.

Blanka Pilátová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nechci přihlížet ke zhoršení životní úrovně zaměstnanců, poklesu jejich reálných mezd či krokům vlády v oblasti důchodů nebo také dopadům konsolidačního balíčku.

Kateřina Měšťanová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nespokojenost se zdražováním hlavně potravin, dlouhodobě vysoká inflace, vysoká cena elektřiny, pohonných hmot, pokles reálných mezd v souvislosti s inflací.

Lenka Salajková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nejsem spokojená s neustálým zdražováním a poklesem reálných mezd.

Miloslava Brunclíková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zdražování, daně, snížení životní úrovně.

Vladimír Hrzal, Odborový svaz státních orgánů a organizací

V žádném případě nesouhlasím s jednáním vlády!!!

David Jucha,  Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin,
kroky vlády v oblasti důchodů,
neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese,
zásadní hrozba zdražení energie,
neakceptovatelný pokles u reálných mezd a platů za posledních mnoho let,
dopady konsolidačního balíčku
.

Silvie Šudrlová

S nevolí sleduji nekompetentní kroky celé vlády, kterou jsem sama nevolila a díky které se podstatně zhoršuje životní úroveň. Nesouhlasím se zdražením energií ani s tzv. konsolidačním balíčkem. Vadí mi nedostatek léků, které jsou za hranicemi běžně k dispozici i to, že pro tuto vládu jsou důchodci parazité s nezaslouženými důchody.

Šárka Filipiová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Neakceptovaný a neřešený reálný pokles mzdy i rodičovského příspěvku, který má za následek výrazné zhoršování životní úrovně mé rodiny. Konsolidační balíček, který k tomuto zhoršní ještě více přispěl. Nesystematická řešení vlády v oblasti energie a podpora Ukrajiny na úkor občanů ČR, která mají za následek prohlubování krize a rozevírání ekonomických i sociálních nůžek ve společnosti.

Viktor Musílek, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nekompetentní vláda, snížení úrovně , nejdražší energie v EU, odchody do důchodu.

Iva Franková

Ztotožňuji se se všemi důvody, které vedou k protestům.

Kateřina Kutyň, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Důvodem je razantní snížení životní úrovně, útok na důchody, neúměrný růst ceny elektrické energie, rezignace na dosažitelné bydlení atd.

Libor Dvořák, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože si myslím, že bychom se měli nějak ozvat, když úředníkům na OAMP se platy nejen nepřizpůsobují inflaci, ale naopak se ruší služební místa a práce s cizinci je stále více… Mám pocit, že na nás na OAMP se zapomíná, stále se mluví o policii a hasičích, zdravotnících, ale že tady je jedna neozbrojená složka, která v zázemí pracuje , se nemluví !!! Práce čím dál víc a peněz na hraně.

Johana Trnková

Za lepší podmínky pro zaměstnance.

Věra Kostelencová

Pro nekompetentnost a neodbornost této vlády. Pro její nekomunikaci a arogantnost. Pro špatnou koncepci konsolidačního balíčku. Pro manipulaci medii.

Romana Knížková, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Protože souhlasím s požadavky odborů.

Tomáš Nájemník, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s tím jak stávající vláda rozděluje veřejné finance, opomíjí potřeby státních zaměstnanců, upřednostňuje potřeby podnikatelů (zrušení EET, které alespoň částečně kontrolovalo jejich příjmy), mění pravidla důchodového pojištění a odchody do starobního důchodu v krátkém horizontu…

Martina Krátká, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s postupy současné vlády.

Filoména Strouhalová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pro neadekvátní a disproporční kroky vlády – kouzlení s důchody, zrušení EET, zvyšování cen energií, zvyšování daní a výjimky na daních (viz víno), paskvil s DPH, zhoršení zdravotní a lékařské péče, a řada dalších, což snížilo a nadále snižuje životní úroveň občanů ČR, též mých příbuzných i známých v mém okolí. Pro snižující se hodnotu mé mzdy. Též proto, že platů politiků a soudců se opatření netýkají, což odporuje veškerým tvrzením o solidárnosti …

Luboš Chýle

Nesouhlasím s politikou této vlády.

Neochota vlády k sociálnímu dialogu!
* Neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů za poslední roky!
* Konsolidační balíček a změny ve FKSP!

Milan Hlavatý, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Aby vznikla vláda odborníků bez politiky a zavedl se nový systém řízení země dle návrhu ing. Petra Blahynky. (viz. video: Změna systému, I. a II. díl, dá se vygooglit)

Petr Pospíšil, Odborový svaz hasičů

Nelíbí se rušení výhod a podpora zaměstnanců, a počínaní naší vlády.

Jitka Strachallová, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Zastavení růstu mezd, zdanění benefitů, útoky politiků vůči státním zaměstnancům

Marie Staňková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pro lepší budoucnost ČR.

Miroslava Kokešová, ČMKOS

Nesouhlasím s kroky vlády, které nás ženou do chudoby a vracíme se v poklesu reálných mezd do roku 2017. Konsolidační balíček, ceny elektřiny, inflace atd.,- vláda nekoná žádné kroky, které by občanům z této krize pomohly, ale přesně naopak- krize se stále prohlubuje.

Mgr. Eva Votavová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s konsolidačním balíčkem.

Ivana Legerová, ČMKOS

Nesouhlasím s finančním nastavením platů státních zaměstnanců, obávám se zhoršování životních podmínek, nesouhlasím s konsolidačním balíčkem a chystanými změnami ve FKSP.

Adéla Veverková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s důchodovou reformou.

Lenka Vondrová, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Podporuji požadavky OSSOO.

Jitřenka Bärtlová, ČMKOS

Nesouhlasim s duchodovou reformou a nesouhlasim s vládním balickem.

Libor Majdjak

Nelíbí se mi současná a budoucí situace.

Monika Hažmuková, ČMKOS

Vláda přidává agendy (dočasná ochrana Ukrajinců, výplata sociálních dávek atd.), nezvládá digitalizaci (neudělali pořádně ani jednu digitální agendu), a přitom nepřidá ani korunu na platech na MV ČR v době největší inflace v historii našeho státu. Navýšili si počet ministerstev, počet náměstků a ředitelů pro své stranické kolegy a těm vyplácejí prémie a osobní ohodnocení, nikdo neví za co. Vláda, která v době největší inflace v historii našeho státu (za tu inflaci mohou z části taky oni) nepřidá na platech zaměstnancům ani korunu a ještě objem mzdových prostředků snižuje, tady nemá co dělat, zkrachuje stejně tak, jako by se takto zachovala kterákoli jiná instituce, nebo dokonce firma. Ministr financí je původně technický inženýr a před tím působil jako ministr dopravy, financím nerozumí a už celá desetiletí působí jako profesionální politik, takže je odtržený od reality stejně jako většina vládních kolegů, je to banda nevzdělaných neumětelů a amatérů.
Když se má snižovat objem mzdových prostředků a vůbec finančních prostředků na zaměstnance státní správy a jejich počet, tak se to má dělat tak, že prvně musím udělat důkladnou analýzu zbytných agend, poté musím upravit zákony a vyhlášky a pak teprve ruším místa, popřípadě snižuji jejich objem. Všichni můžeme vidět na příkladu úřadů práce jak vláda jedná, neboť pokud úředníkům na úřadech práce přibude výplata sociálních dávek pro Ukrajince (kterých je v ČR 360 000 a v loňském roce kolem 500 tisíc) a kvůli špatné ekonomické situaci přibude výplata sociálních dávek (příspěvků na bydlení) i pro občany ČR, pak je přidání na platech na místě.

Ivo Gálik, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Dlouhodobá nespokojenost s kroky vlády směrem k občanům České republiky, a aktuálně pak se všemi třemi body – Neochota vlády k sociálnímu dialogu!; * Neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů za poslední roky! Konsolidační balíček a změny ve FKSP!

Mgr. Jana Beáta Maštalířová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pre zhoršujúcu sa životnú úroveň ktorú výrazne pociťujem od nástupu novej vlady a nevidím žiadnu snahu nieco riešiť a som unavený z bezduchych rozhovorov ktoré len vedu k ďalším škrtom a zhoršeniu celej situácie. Ďalej pre nulový nárast platov a extrémne zvyšovanie cien energii potravy a v podstate uz asi všetkého samozrejme okrem platov.

Bc. Marek Turza, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Zjevně nespravedlivý a nevyvážený vládní konsolidační balíček, který podstatně zhoršuje životní úroveň zaměstnanců zejména výkonných úředníků, kteří mají odvádět kvalitní a profesionální práci za neodpovídající nízkou odměnu a mají zároveň pracovat tak dlouho, aby se nedožili či neužili důchodu za mnohaletou práci. Namísto toho, aby ke konsolidaci veřejných financí přispěly zejména zbohatlé korporace a banky, budou to slušní a pracovití lidé, kteří za odměnu zchudnou a budou pracovat až do úmoru. V odůvodnění podpory bych mohl uvést další a další důvody, ale musím pracovat….!!!!

Zdeněk Rakušan, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s dopadem konsolidačního balíčku na zaměstnance ve státní sféře, kteří už tak mají nízké platy a benefity čerpatelné z FKSP jsou téměř jediným benefitem. Dále pokles reálných platů je pro zaměstnance nepřijatelné.

Ing. Thu Tam Duongová,  Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vláda neumí hospodařit s penězi. Nakonec to odneseme my, kteří poctivě pracují a nevysávají stát.

Markéta Stehlíková, ČMKOS

Neuvěřitelné, co se ve státní správě děje. Za covidu žádná přidání, přitom státní zaměstnanci byli ti jediní (společně s prodavačkami a IZS a pár dalšíma), kteří museli chodit fyzicky do práce. Odměny člověk neviděl téměř pět let. Po COVIDu přišla Ukrajina a zase je málo peněz a státní zaměstnanec nevidí ani korunu navíc. Teď nám chtějí brát? Ať si to jdou dělat sami, chytrolíni.

Daniel Klimeš, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Snižuje se moje reálná mzda a životní úroveň na neúnosnou mez. Zároveň jsem státní zaměstnanec a dotýkají se mě změny ve FKSP, což byl prakticky jediný benefit, který nám zaměstnavatel poskytl.
Nelíbí se mi ani rozdíly mezi ministerstvy co se týká mezd a benefitů. Nesouhlasím s tarify, jak jsou nastaveny. Státní správa by měla mít jednotné podmínky

Dagmar Pechová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Jde o moje vyjádření odporu vůči současné vládě. Vládě asociální, chaotické, nekompetentní.

Petr Cirkl, Odborový svaz KOVO

Protože asociální a nekompetentní vláda škodí České republice a snižuje životní úroveň většiny občanů.

Pavel Rychlý, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

-pokles životní úrovně, pokles reálné kupní síly
– vysoká inflace,
– neopodstatněné zdražování zboží,
– přenášení úspor státu na zaměstnance
– letitá stagnace našich platových výměru, celková výše platu neodpovídá důležitosti a odpovědnosti práce lékaře PČR a HZS, navíc fin. ohodnocení nesrovnatelně zaostává za kolegy z jiných zaměstnaneckých poměrů, o soukromém sektoru nemluvě.
– neschopnost státu regulovat formality a administrativu, naopak placení zaměstnanců, kteří jsou i ¨!zadarmo drazí“.
– nárůst různých povinností, mimořádných úkolů, agendy,
– plánovaný nárůst cen energií (tam zcela skokově navýšení lze, u zdravotníků naopak nelze skoro nic

Miroslav Sobotka, MUDr.,

Činnost současné vlády ohrožuje existenční budoucnost moji, mých dětí a vnoučat, potažmo celé ČR.

Zdeňka Hanáková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Klesající životní úroveň, pokles reálných mezd.

Jana Kubecová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Výrazný reálný pokles platů státních zaměstnanců v důsledku vysoké inflace v posledních letech, která nebyla kompenzována přiměřeným navýšením platových tarifů. Omezení možnosti čerpání benefitů v důsledku „škrtů“ ve FKSP. Další snižování příjmů/navyšování výdajů běžných domácností v důsledku změn spojených s přijetím „konsolidačního balíčku“.

Pavel Chodúr, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vyjadřuji tímto celkový nesouhlas a nesoulad s kroky Vlády ČR, s jejím vystupováním a chováním vůči občanům ČR, s plánovanými škrty a upřednostňovanými výdaji (nákupy armádních stíhaček, apod.), s cíleným snižováním životní úrovně občanů, s nekonáním v oblasti ochrany domácích výrobců a trhu, s celkově nekoncepční politikou, s vlezdoprdelistickým a slepým přístupem vůči EU a přijímáním toho co je diktováno. Je smutné pozorovat tuto loutkohru, která ale bohužel dopadá na životy lidí. Všem, kteří se podílí na této iniciativě a podporují se navzájem i prostřednictvím organizace a účasti na Dni protestů ČMKOS děkuji. Vážím si tak všech, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor. Děkuji.

Alie Hötzelová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s postupem vlády.

Petr Jůza, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zhoršující se životní úroveň občanů, neschopnost současné vlády

Miroslav Fiala, Odborový svaz ECHO

Protože současná těžká ekonomická situace je „řešena“ pouze na úkor části společnosti – lidí s nižšími příjmy, státních zaměstnanců a sektorů jako zdravotnictví či školství. Vláda přitom z ideologických důvodů nechce šetřit jinde (např. na dopravních stavbách, kde se vyhazují miliardy) a nechce ani účinně zdanit tu část soukromého sektoru, která na krizi vydělává (banky, energetické společnosti apod.). Přes drastické škrty státní dluh hrozivě narůstá a zároveň jsme nejvíce stagnující ekonomikou v EU, což svědčí o naprosté neschopnosti vlády.

Lukáš Pátý, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Podporuji tento den protože požadavky odborů vidím jako oprávněné.

Ondřej Sanža Šafránek, Odborový svaz hasičů

Liknavý postoj stávající vlády k sociálnímu dialogu, neúcta k učitelům, lékařům a státním zaměstnancům a propadající se míra životní úrovně.

Juraj Martoník, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Daňové zatížení pracujících je čím dál vyšší, ohrožovány jsou už i dosud od daně osvobozené benefity. Výrazně to ztěžuje kolektivní vyjednávání. Dopady úsporného balíčku pocítí zejména pracující a to je nespravedlivé.

Jana Králová, Odborový svaz ECHO

Nesouhlasím se škrty pro státní zaměstnance a změnami ve školství.

Zuzana Smolová

Důvody pro Den protestů ČMKOS:
• zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
• dopady konsolidačního balíčku

Jaroslav Malík, Odborový svaz ECHO

Souhlasím se všemi důvody uvedenými ČMKOS.

Gabriela Lebocová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Ano podporuji. Současná vláda jsou jen lháři či superlháři (např. důchody na 50+ nebudeme šahat, energie – zatočíme s cenami….), kteří nic nedělají pro normální lidi. Fiala, Jurečka, Rakušan tragédi, kteří tady ještě nebyli. Fiala je skutečně jen signalista, který vůbec neví jak něco řídit. Je úplně mimo reálný život. Bohužel lidi, kteří nás vedou nikdy neviděli fungující firmu…..

Miroslav Bulíček

Drahé energie, vysoký růst emisních povolenek – podniky a podnikatelé, zvýšení věku při odchodu do důchodu a ponížení důchodů ,nízké mzdy vysoké DPH pro potraviny- základní, hygienické potřeby pro děti, ženy a ostatní nedostatek léků pro malé děti a antibiotika ,konsolidační balíček úprava platů poslanců i náhrad zeštíhlení ministerstev a všelijakých poradců podpora komunitního vytápění a výroby el. energie podpora lidí s hendikepem . Podporuji protest v plném rozsahu.

Iva Štantejská, ČMKOS

Jděte od válu, šmejdi.

Milos Popovic, Odborový svaz ECHO

Nelíbí se mi postupy vlády . Připadám si jak v Kocourkově.

Radka Ochmanová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vyjadřuji nesouhlas s poklesem reálných mezd a platů, s konsolidačním balíčkem a jeho dopadem na FKSP, s návrhem vlády ohledně prodloužení věku odchodu do důchodu a se zdražením energií.

Dana Škochová

Protože nesouhlasím s rozhodnutím vlády.

Matěj Včeliš, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Důvodem je zhoršování životni úrovně zaměstnanců a jejich rodin; pokles reálných platu, zdražování energií a dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance a rodiny, likvidace zaměstnaneckých benefitu – FKSP), …..

Ivana Marešová

Podporuji den protestu, jelikož na Ministerstvu vnitra je nástupní plat 23.300 CZK v 10. platové třídě s nutností vysokoškolského vzdělání. Úředníci jsou podceňování, mají velkou zodpovědnost a jeden z nejmenších platů v ČR. Nehledě na to, že se mnozí úřednici museli zapojit do práce přesčas a nad rámec svých sil při nabírání uprchlíků z Ukrajiny. Za toto byla vychválena a odměněna ve velkém pouze PČR, i když úředníci MV ČR s nimi úzce spolupracovali a bez nich by tento proces byl mnohem hůř zvládnutelný. Platy úředníku neodpovídají jejich provedené práci a vzdělání.

Sabina Morysová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Snížila se mi životní úroveň

Miroslava Kocourková

Nesouhlasím s postupy vlády pětikoalice, které jsou popřením jejích předvolebních slibů!


Lenka Pejchová, Odborový svaz státních orgánů a organizací.

Tato vláda není kompetentní k tomu, aby vládla.

Iva Peterkova, Odborový svaz ECHO

Je třeba dát současné vládě najevo, že tudy cesta nevede!

Stanislav Janovský DiS., Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Nesystémová řešení, necitlivý konsolidační balíček, jež zasahuje i do benefitů a stravenek.
K tomu vysoké ceny energií a potravin.

Lukáš Nebes, Odborový svaz ECHO

Protože současná vláda odmítá dialog, nesouhlasím s poklesem mzdy a dále nesouhlasím s konsolidačním balíčkem.


Vladislav Kaukuš, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Jsem státní zaměstnanec a nelíbí se mi, že by mi měli snížit plat, rovnou přidat vyšší odvod na nemocenské pojištění a třeba snížit zaměstnanecké benefity, které nás částečně motivují u tohoto zaměstnavatele zůstat, protože tabulkové příjmy nejsou žádnou výhrou.
Jsem aktivní řidič, každý den dojíždím cca 30 km do práce a zpět, pokud opět dojde k navyšování cen PHM, budu nucena současnou práci opustit a hledat si uplatnění blíže svému domovu, a to s největší pravděpodobností znamená mimo veřejný sektor.
Jsem vlastníkem rodinného domu, na který splácím hypotéku a ještě dojde k navýšení daně z nemovitých věcí?
A konečně jsem běžný rodič, který chodí nakupovat jídlo, oblečení, hygienické potřeby a má dojít k přerozdělení DPH a tím k navýšení cen? Myslet si, že pokud komodita přejde do nižší sazby DPH a současně se tím sníží její cena, je naprostá utopie. To přeci běžný občan, který v ČR žije, musel už dávno zjistit (cena komodity jde pod určitou záminkou strmě nahoru a pokud záminka pomine, musí doprodat komoditu, kterou nakoupili dráž, takže se zlevňovat nebude, no a pak to možná o pár haléřů zlevní….
Doma mám studenta, který chodí na brigády, aby si něco vydělal a získal praxi pro svou pracovní budoucnost. V případě odebrání daňové výhody pro studenty, dojde k jejich demotivaci, protože už tak si za běžné brigády moc nevydělají.
V neposlední řadě se mi nelíbí, že naši nejvyšší politici, kteří konsolidační balíček připravili, nejdou příkladem a sami si opět nezmrazili platy. Když utahovat opasky, tak všichni.

Renata Štroblíková

Zásadně nesouhlasím v postojích a činech naší vlády činěných proti perspektivě seniorů i celé naší vlasti. Nesouhlasím s okrádáním našich občanů, rozhazováním prostředků za nesmyslné zbrojení a zbytečnému podporování uprchlíků na úkor našich spoluobčanů. Zároveň vnímám negativně i diskriminaci ve zdravotnictví, bankovnictví i v dalším životě vůči starším lidem.

Ing. Lubomír Nový, učitel v důchodu

Zásadně nesouhlasím v postojích a činech naší vlády činěných proti perspektivě seniorů i celé naší vlasti. Nesouhlasím s okrádáním našich občanů, rozhazováním prostředků za nesmyslné zbrojení a zbytečnému podporování uprchlíků na úkor našich spoluobčanů. Zároveň vnímám negativně i diskriminaci ve zdravotnictví, bankovnictví i v dalším životě vůči starším lidem.

Mgr. Jarmila Nová, učitelka v důchodu

Nelíbí se mi zhoršování životní úrovně zaměstnanců státu a jejich rodin, pokles reálných platů, zdražování energií a dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance, praktická likvidace zaměstnaneckých benefitů FKSP, zvyšování daní.

Ivana Kubačáková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože vláda nebrání vyvádění zisků ekonomiky ČR do zahraničí a tyto prostředky pak chybí na rozvoj domácí ekonomiky a důchodového systému.

Kamil Raška, Odborový svaz KOVO

Dopad konsolidačního balíčku na obyčejné občany, zvyšování daní, zrušení EET, pokles reálných mezd, zdražování energií.

Hana Štíhlová, Odborový svaz státních orgánů a organizací.

Celkový propad životní úrovně – drahé potraviny ve srovnání s okolními státy, drahé energie, ožebračování důchodců, rodin s malými dětmi, poddimenzovaný počet pracovních sil na úřadech a s tím související psychózy a deprese pracovníků, úpadek zdravotnictví, školství… nesouhlasím se snižováním stavu policistů, hasičů,
nesouhlasím s přítomností NATO na území…nesouhlasím s migrační a zelenou politikou EU ..dále arogance moci, volební sliby, které vláda neplní , dále nesouhlasím s důchodovou reformou jak byla nastavena a s vládním balíčkem, který státu nepřinese nic dobrého, snížit zadluženost státu lze i jinými způsoby – tyto způsoby navrhuje opozice…chci, aby vláda podala demisi a byly předčasné volby….chci, by se systém voleb vrátil do předchozího stavu, jedině tak byl spravedlivý…způsob, jakým se strany dostaly do současné vlády byl podvodem na volice, dopředu naplánovaný….chci život v míru ne za přítomnosti válečných štváčů, jako je současná vláda.

Dagmar Povejsilova, Odborový svaz státních orgánů a organizací

ZTOTOŽŇUJI SE SE VŠEMI BODY, KTERÉ VEDOU K PROTESTU.

Veronika Čermáková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Podporuji Den protestů.

Věra Jurečková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože už je toho moc všech těch opatření. Speciálně mi velice vadí věk odchodu do důchodu, to je naprosto nelidské. Pak mi vadí platy politiků oproti platům a mzdám běžných občanů. Vadí mi, že se všemi těmi opatřeními lidi degradují do pozice otroků, zcela závislých na státu, který však nedává.

Mgr. Michaela Čábelová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Chci lepší budoucnost pro sebe a své děti.

Marcela Tomášková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Neplnění předvolebních slibů vládních stran.

Olga Janotová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pociťuji zhoršení životní úrovně. Mám velkou obavu nad budoucností naší krásné země, našeho domova.

Iva Dittrich, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Konec levné práce, konec arogance moci, konec propadu životní úrovně občanů České republiky, konec nelegální migrace, tlak na ukončení války na Ukrajině, konec zvýhodňování cizinců na úkor českých státních příslušníků, konec korupce, zdanění nadnárodních společností , bank a církevních restitucí , lepší budoucnost pro naše děti, konec inkluze ve školách , zlepšení koncepce výuky, konec okrádání všech poctivě pracujících lidí, konec montoven v Čechách. Konec této zlodějské, prolhané a zaprodané vlády, která nic jiného neumí než okrádat a ničit vlastní národ.

Laura Műllerová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlas s kroky vlády směřujících k navýšení cen energií a oslabení konkurenceschopnosti českého průmyslu.

Petr Šmíd, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nechci jen přihlížet zhoršení životní úrovně zaměstnanců, poklesu jejich reálných mezd či krokům vlády v oblasti důchodů nebo také dopadům konsolidačního balíčku. V tomto státě je evidentně výhodnější být na sociálních dávkách, než být zaměstnancem.

Lenka Malantíková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím se současnými kroky vlády, které vedou již dlouhou dobu ke zhoršení finanční situace
a životní úrovně státních zaměstnanců.

Karolína Cháberová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Snížení životní úrovně , navyšování věku pro odchod do důvodu a neupřesnění možnosti dřívějšího odchodu do důchodů pro náročné profese, snižování reálných mezd.

Lumír Bujnošek, Odborový svaz KOVO

Protože nesouhlasím stejně jako ČMKOS se vším co navrhuje, schválila a bohužel i prosadila Vláda ČR.

Martin Raszka, Odborový svaz KOVO

Nesouhlasím s vládními škrty a tím pádem zhoršující se životní úrovní zaměstnanců.

Josef Sinnl, Odborový svaz dopravy

Protože jsem proti zrušení FKSP a benefitů pro zaměstnance, nízkým platům vzhledem ke zdražování energií a potravin, snižování počtu zaměstnanců na dané úseky a práci.

Marcela Paulová, OSSOO – Odborový svaz státních orgánů a organizací

Situace v ČR už je neúnosná pro normální občany.

Sabina Illíková, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Důvody pro Den protestů ČMKOS:

 • zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodiny
 • kroky vlády v oblasti důchodů
 • neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
 • zásadní hrozba zdražení energie
 • neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
 • dopady konsolidačního balíčku
Radoš Novák, Odborový svaz ECHO

Nesouhlasím s kroky Vlády ČR a s podfinancováním ozbrojených složek

Lucie Škrobalová, Odborový svaz hasičů

Nesouhlasím s dosavadní politikou této vlády!

c.tom@seznam.cz, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Živoříme

Miroslav Burger, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože Rakušan a Vondrášek jsou hajzlové kteří ničí policejní práci a policisty na základních útvarech.. Stejně tak Macháček, Novotný, Müller, Florus a Němeček!! Bráno od největšího hajzla (hodnostně).

Jirka, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Ceny energií, nečinnost vlády a levná pracovní síla

Ondřej Paška

Protože nesouhlasím se změnami, které mají nastat ohledně odměňováni zaměstnanců.

Martina Baierlová

Nespokojenost se způsobem jakým vláda řeší ekonomické a sociální problémy.

Skalička Vítězslav, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s kroky vlády, energie, zdražování, důchody, snížení životní úrovně.

Alena Kaclíková, Odborový svaz dopravy

Nesouhlasím s novým konsolidačním balíčkem se všemi důsledky, které přináší. Nesouhlasím s postojem vlády k jednání o platech státních zaměstnanců, dále snížením příspěvku FKSP a omezeními, které budou nově nastaveny. Nesouhlasím s postojem vlády k cenám energií atd.

Ladislava Součková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Snižování reálných mezd, konsolidační (daňový balíček), důchodová reforma, snížení příspěvků do FKSP

Olga Sedláčková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s přijetím konsolidačního balíčku a pozdějším odchodem do důchodu. Dále nesouhlasím s posunutím předčasného důchodu, který bere možnost svobodného rozhodnutí.

Oldřich Červinka, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Jsem přesvědčen, že vláda špatně spravuje tuto zem a zneužívá svoji moc a postavení co dává najevo svým arogantním chováním.

Petr Altman

Protože se vláda nezabývá v dostatečné míře kritickou personální situací a neuspokojivými pracovními podmínkami ve zdravotnictví.

Ludmila Žatečková, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Nesouhlasím s konsolidačním balíčkem vlády.

Zuzana Doležalová

Protože současná vláda ČR nevede skutečný sociální dialog, omezuje práva zaměstnanců a zhoršuje jejich postavení.

Martin Rod, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zhoršování životní úrovně rodiny, zdražování energií…

Marta Plesníková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nerůst mzdových a platových prostředků ve veřejné sféře, zejména několikaleté přehlížení situace v platové tabulce č. 1, která je z mého pohledu největším problémem v nastavení odměňováni zaměstnanců ve veřejné sféře. Nikoli tedy ve školství či ve zdravotnictví.

Martin Válek, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože už je situace neúnosná …

Markéta Opršalová, ČMKOS

Jsem nespokojená se současnou vládou.

Drahomíra Kolmanová

Protože tato vláda se snaží zničit tuto zemi, rozvrátit ekonomiku a snaží se z nás udělat kolonii.

Aleš Václavík, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s kroky vlády.

Jakub Mynarčík, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím jak se vláda chová k občanům a nepodporuji okrádací konsolidační balíček.

Lenka Padevětová

Za zlepšení životní úrovně, zdravotnictví, školství, za snížení cen energií…

Radka Kuchtová

Nelíbí se mi jak funguje současná vláda. Nepodporuje slušné lidi, kteří poctivě pracují. Nepodporuje, aby zůstali v ČR pracovat lidé, kteří v ČR vystudovali. Nedostatečně podporuje školství, zdravotnictví. Nedostatečně komunikuje s odbory. Důrazně nesouhlasím s konsolidačním balíčkem!!!

Martina Turková, ČMKOS

Podporuji protože se mi už opravdu nelíbí kam to tahle vláda vede. Všechno zdražuje, na platy nám nepřidají a když dostaneme odměny za 3 měsíce, tak jsou opravdu směšný. Stávkovat nesmím, tak aspoň podpora a vyjádření nespokojenosti s vládou tímto způsobem.

Tomáš Belihar, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Snížení reálného platu, zvyšování daní, omezování FKSP, omezování nebo rušení státní podpory u již uzavřených smluv, tedy uplatnění nepřímé retroaktivity (stavební spoření, penzijní připojištění).

Pavel Mikeš, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Špatně rozvržené škrty z hlediska obyčejného občana.

Aneta Vrbová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s tím, jak vláda dehonestuje práci státních úředníků výroky o jejich nadbytečnosti a nákladnosti. Kvalitní státní správa potřebuje vzdělané a finančně dobře ohodnocené zaměstnance. Bez kvalitní státní správy nemůže stát fungovat. Bez kvalitních státních úředníků bude státu a jeho institucím hrozit, že vše uchvátí demagogové z extrémní pravice či levice a stát bude využíván pouze k uspokojování zájmů vybraných politických kruhů. Stát nemůže být rukojmím momentálně vládnoucí elity. Stát jsme my, my všichni občané České republiky. Stát je zde pro občany, pro nás všechny bez rozdílu.

Jan Kouřimský, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s kroky, které dělá tato vláda. Propad mezd a platů je natolik velký, že člověk, který žije sám a musí zaplatit nájem a vše ostatní z jednoho platu, tak již mu nezbývají peníze na život, a to pracuji na místě, na kterém je potřeba vysoká škola, atd.

Ing. Andrea Hlavová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Souhlasím s důvody protestu.

Jitka Matoušková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pro lepší život v ČR, proti konsolidačnímu balíčku, zvyšování důchodového věku, nezvyšování platu ve veřejném sektoru a vysokou inflací .

Jaroslava Hájková,  Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Protože nesouhlasím s rozhodnutími této vlády. Při zvyšování cen všeho, chtějí ubírat pracujícím lidem peníze. Tato vláda zapomněla na to, že je placená z daní lidí. Nedělá v soukromém sektoru a ani se neživí jako osoba samostatně výdělečně činná (myslím si, že by si nevydělali ani na suchý chleba). Všude obírá lidi o peníze, ale sama sobě nechává luxusní platy a náhrady.

Hana Hamtáková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin

• kroky vlády v oblasti důchodů

• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese

• zásadní hrozba zdražení energie

• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let

• dopady konsolidačního balíčku, před kterými jsme varovali

Pavel Bělohlávek, Odborový svaz ECHO

Nesouhlasím s provedenými opatřeními naší vlády v rámci konsolidačního balíčku.

Monika Rásóová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

1) protože situace v oblasti průmyslu a výroby u nás a v celé Evropě mě začíná zneklidňovat (drahé energie, nejistá budoucnost, s takto nastavenými podmínkami je těžké být konkurenceschopný)
2) nesouhlasím s návrhem prodloužení odchodu do důchodu u náročných profesí – práce na směny v náročných podmínkách (prach, teplo/zima, hluk, v mnoha případech i dřina…) je něco co si většina lidí nedokáže představit

Lukáš Turoň, Odborový svaz KOVO

Protože se mi nelíbí snižování platů. Protože se mi nelíbí konsolidační balíček, který ruší některá zvýhodnění. Protože konsolidačním balíčkem se nevyřeší tato krize. Pokud chtějí poslanci někde škrtat, ať jdou příkladem a začnou nejdřív u sebe!!!

František Bjalek, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Podporuji, protože nesouhlasím se zásahem do benefitů, s nerůstem platu, s důchodovou reformou, s neřešením inflace a zdražení energií.

Hana Janurová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s navrhovanými opatřeními.

Kateřina Vondrášková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zhoršení životní úrovně jak pracujících, tak důchodců.

Věra Zemanová, ČMKOS

Nesouhlas se současnými kroky vlády.

Eva Krocová, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

– z důvodu stoupajícího napětí ve společnosti,;
– z důvodu zhoršení životní úrovně NĚKTERÝCH státních zaměstnanců a jejich rodin;
– z důvodu hrozby neadekvátního zdražení cen energií;
– z důvodu mírného nárůstu tendenčního omezování demokratických projevů nesouhlasu.

(Rozumím nelehké situaci, ve které se naše společnost ocitla. Dokonce rozumím i stanovisku, že by se zhýralá společnost mohla uskromnit. Společnost však postrádá příklad takového chování od nejvyšších vládních představitelů. Dále uvnitř státní správy zaznamenávám případy lidí, kterým se životní úroveň výrazně zhoršuje a žijí od výplaty k výplatě. Můžeme se zde však setkat i s množstvím případů, kteří žijí v relativním nadbytku a pohodě. Z mého pohledu je tedy nutné nahlížet na problematiku snižování/zvyšování mezd uvnitř státní správy adresně nikoli plošně. )

Jan Hájek, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože chci podpořit ČMKOS v nesouhlasu s neuváženými kroky vlády vedoucími mj. k zhoršování životní úrovně zaměstnanců státu a jejich rodin.

Monika Václavíková, ČMKOS

Nesouhlasím se současnými kroky vlády.

Markéta Brettschneiderová, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Protože vláda. Vše co dělá je jen pro jejich prospěch, normální pracující lidé jen trpí, rodiče s dětmi mají problémy.

Andrea Jircová, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Neztotožňuji se s kroky současné vlády, které výrazným způsobem negativně ovlivňují kvalitu života poctivě pracujících lidí a výrazně snižují ekonomickou úroveň našich domácností nyní i do budoucích let.

Ing. Tomáš Kotík, ČMKOS

Nejsem spokojený. Rád bych vyjádřil aspoň tímto způsobem podporu protestu.

Aleš Ronner, Odborový svaz státních orgánů a organizací

– zhoršování životní úrovně státních zaměstnanců a jejich rodin
– pokles reálného platu
– navyšování cen energií
– zhoršování pracovních podmínek státních zaměstnanců (odebrání zaměstnaneckých výhod, které do teď nebyly nijak ohromné).

Petra Javorská, Odborový svaz státních orgánů a organizací

* Neochota vlády k sociálnímu dialogu!
* Neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů za poslední roky!
* Konsolidační balíček a změny ve FKSP!

Petra Mašínová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pokles reálných mezd, změny ve FKSP, neochota k dialogu k navýšení platů.

Jakub Zeman, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Jsem řadový státní úředník a pracuji pro stát skutečně již velmi dlouhou dobu. Vím že se říká: chudý stát, chudý státní úředník, ale nyní už je to moc. Malé a vládou zmrazené mzdy, roky žádný 13.plat jako jinde, žádné vánoční benefity apod. A tak se člověk těšil alespoň na příspěvky z FKSP a stravenky. Je to zcela jistě milý a znatelný příspěvek do rozpočtu domácnosti.

Bohumila Zavadilová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Připojuji se ke dni protestů. V poslední době všichni vnímáme velké zvyšování cen všeho, co potřebujeme k udržení dobré životní úrovně. Proto zásadně nesouhlasím se škrty benefitů, snižování mezd. Mzdy naopak mají úměrně ke zvyšování cen stoupat.

Šárka Pánková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nelíbí se mi reálný pokles mezd a životní úrovně. Omezení benefitů ve formě FKSP a výše stránkového paušálu neodpovídá reálným cenám.

Anna Phamová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zhoršování životní úrovně všech občanů.
Pokles reálných platů .
Zdražování energií.
Zdražování pohonných hmot a základních životních potravin.
Snižování zaměstnaneckých výhod.

Barbora Lorenzová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Absolutně vysoká, likvidační cena elektrické energie pro občany a firmy.

Pavel Šnajdr, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nelíbí se mi současná situace a to, co nás ještě čeká…

Marika Sedláková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Musíme vládě ukázat sílu, jinak na Ukrajinu pošlou i tu poslední flanelku s botami a kalachem v dárkovém balíčku.

Radek Mokrý

* Neochota vlády k sociálnímu dialogu!
* Neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů za poslední roky!
* Konsolidační balíček a změny ve FKSP!

Monika Macková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nedostatečná komunikace ze strany vlády s odbory.

Olga Matušů, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nelíbí se mi současný stav a arogance vlády Petra Fialy, která neřeší situaci drahých energií, vysoké inflace a pokles reálných mezd většiny zaměstnanců a jejich životních úspor.

Petr Nekola, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s daňovým a konsolidačním balíčkem vlády, ani s činností současné vlády ČR.

Mgr. Zuzana Stiborová, DiS.

Nesouhlasím s navyšováním daní, dalším navyšováním cen energií, nesouhlasím s poklesem celkové životní úrovně.

Stanislav Hoferek, OS KOVO

Z důvodu dlouhodobého výrazného propadu reálných mezd ve státním sektoru.

Danuše Myšková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s dalším zdražováním energií, nesouhlasím se snižováním počtu asistentů ve školství, nesouhlasím se snižováním výdajů ve školství, nesouhlasím s navyšováním daní, nesouhlasím s poklesem celkové životní úrovně.

Marcela Bradová, OS KOVO

Pro lepší život v České republice.

Helena Dostrašilová, ČMKOS

Zhoršování pracovních podmínek ,zdražování energií, sociální nejistota. Nezájem vlády o vlastní lid, upřednostňování cizinců

Jarmila Žáčková, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Prohlubující se inflace a dopad na lidi vláda řeší bez úspěchu. Jsme na posledních šprušlích žebříčku ve schopnosti zvládnout inflaci. Dopad na „dolní lidi“ není akceptovatelný ve chvíli, kdy si velké koncerny, energetické společnosti a banky mastí kapsy…

Jiří Kočí, Odborový svaz ECHO

Zhoršování životní úrovně zaměstnanců státu a jejich rodin.

 Veronika Janků, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nepřijatelný pokles reálných platů několik let po sobě.

Alžběta Pudilová,  Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zhoršení životní úrovně, sociální nejistota, zdražování energií, zdražování všeho, nezájem vlády o svůj lid – upřednostňování migrantů před vlastním lidem, ztížená dostupnost zdravotní péče, zapojování naší země do válečných konfliktů, zvyšování věku pro odchod do důchodu a jiné a jiné….

Jarmila Kubáčková, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Bo se mi nelíbí jak jde vše do sr….k,chci větší mzdu nebo aspoň prémie které jsem 3 roky neviděla, lepší budoucnost pro všechny 🙄👍

Janka Vaňková, Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy

Zhoršující životní úroveň, zvětšování státního dluhu, zdražování potravin a energií, horší zdravotní péče, upřednostňování migrantů před vlastními občany.

Hana Veselská,  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Sociální nejistota, zdražování, dezinformace médií, podpora migrantů před vlastním lidem, rušení zaměstnaneckých benefitů, zvyšování věku pro odchod do důchodu, zhoršení zdravotní péče, nedostatek lékařů a sester.

Alena Škarková, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Rušení zaměstnaneckých benefitů, zvyšování věku odchodu do důchodu, zdražování cen energií a potravin, sociální nejistota, zhoršená dostupnost zdravotní péče.

Hana Hrabalová, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Vadí mně zdražování všeho, podpora migrantů před vlastním lidem, zvyšování věku pro odchod do důchodu, zhoršení zdravotní péče.

Jana Slobodová, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče

Zvyšování cen potravin a energií, rušení zaměstnaneckých benefitů, zvyšování věku odchodu do důchodu, sociální nejistota, zhoršení dostupnosti lékařské péče. Nezájem vlády o vlastní lid, upřednostňování cizinců (migrantů).

Irena Danišová, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Protože jsem před 25 lety nastoupila ze soukromé sféry do pracovního poměru k MV s naivní vírou, že za poctivou práci pro stát dostanu slušnou mzdu a že budu užitečná. No, jako mzdová účetní užitečná zřejmě jsem, ale plat tomu moc neodpovídá. Práce je to hezká, myslím si dosti zodpovědná. Po 25 letech praxe mám tabulku na 29.000,-. Strop tabulky mám za 8 let. A pak dalších minimálně 14 let nic. Žádný finanční postup. A karierně se taky není kam posunout. Navíc je víc než smutné, že rozdíl, mezi žádnou praxí a maximální praxí je jen 10.000,-. Takže ano, podporuji protest hlavně kvůli nízkému platu. Všichni nemůžeme být v soukromém sektoru.

Renáta Paszová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s konsolidačním balíčkem, který postihne především lidi s nízkými příjmy.

Marie Beránková, Nezávislý OS pracovníků potravinářského

Nelíbí se mi zhoršování životni úrovně zaměstnanců státu a jejich rodin, pokles reálných platů, zdražování energií a dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance, likvidace zaměstnaneckých benefitů z FKSP.

Martin Kubačák, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Den protestů podporuji! Na protest proti současné vládě zločinců ,co dohnali naši republiku do nesnesitelných podmínek!

Darja Vondráková,  Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Nesouhlasím s 50% snížením příspěvku do FKSP, povinným vázáním jeho poloviny na penzijní produkty, neustálým snižováním rozpočtů státních archivů a jejich personálního obsazení.

Vladimíra Týcová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím se zásadním zhoršením životní úrovně zaměstnanců.

Hana Šindlerová, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Vláda spravuje tuto zemi amatérsky, vlastně i amatéři by byli úspěšnější.

Roman Klatovský, ČMKOS

Odpověď je vyjádřena v letáku Dni protestů.

Radek Nejl, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlas s konsolidačním balíčkem.

Eva Smetanová, Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Nesouhlasím s kroky současné vlády, které se týkají snižování životní úrovně, nízkých platů ve státní správě, propouštění úředníků, neustálého zdražování a zvyšování cen…

Blanka Uřidilová, ČMKOS

Tragická energetická strategie vlády. Nesmyslně nastavený balíček opatření.

Václav Melša, Nezávislý OS pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných odvětví Čech a Moravy

Pokles reálných mezd a platů, který má za důsledek výrazné snížení životních standardů a v mnoha případech vede k existenčním problémům. Změny FKSP.

Veronika Roubíček Šternová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Stávku nepodporuji jen jako učitelka, ale celkově nesouhlasím s řadou kroků, které současná vláda dělá. Souhlasím se všemi důvody, které uvádí ČMKOS, tzn.
– zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
– kroky vlády v oblasti důchodů
– neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
– zásadní hrozba zdražení energie
– neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
– dopady konsolidačního balíčku

Hana Oyelakin Ferlíková, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Absolutně nesouhlasím s kroky vládní koalice.

Martin Rys, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nedostatek léků, Neschopnost Vlády-demise, inflace, drahé energie, vymlouvání se na Babiše atd.

Jakub Švec, Nezávislý OS pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných odvětví Čech a Moravy

Nespokojenost s Vládou a jejími kroky vůči občanům a státním zaměstnancům.

Lukáš Kopička, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Jsem učitelka 1. stupně na Vysočině. Ve škole jsem nakonec jako stávkující zůstala jediná. Chci se přidat k protestu za školy. Připojuji se oficiálně ke stávce, ale tento den pracuji zadarmo, děti mají běžnou výuku. Nechci komplikovat situaci rodičům ani ostatním kolegům. Jde mi o oficiální vyjádření názoru nespokojenosti k financování škol. Nesouhlasím, aby v době inkluze byly snižovány počty asistentů pedagogů, spojovány třídy, snižován platy nepedagogům…

Eva Mošnerova,  Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Chci aby tato vláda odstoupila a abychom se měli všichni lépe.

Romana Sádovská, Odborový svaz ECHO

Jedná se o naši společnou budoucnost, nás, našich rodičů i dětí. Opatření vlády považuji za nekoncepční, krátkozraká a neprofesionální, bez náležitého dialogu s těmi, které zastupují. Přijímaná opatření dlouhodobě vnímám jako ohrožující stabilitu a suverenitu naší země, svobody a práva občanů, narušující tržní fungování, prohlubující propast mezi chudým většinovým obyvatelstvem a hrstkou bohatých. Skrytě privatizované zdravotnictví, narušování funkčnosti základního kamene státu – rodiny, hrubé zásahy do školství, které znamenají návrat snad do 50. let, pokračující ožebračování nejzranitelnějších a nejbezbrannějších vrstev obyvatel na úkor globálních hráčů, korporací a dalších nenasytných, hraničí s vlastizradou. Jelikož upadající víra v autority společnosti vede k degradaci a kolapsu vyspělých civilizací, vnímám současný stav jako alarmující.

Kateřina Ficková, ČMKOS

Nesouhlasím s likvidačními kroky vlády.

Leoš Kučera

Nesouhlasím s kroky této vlády.

Karel Jiras, Odborový svaz ECHO

Nesouhlasím s kroky současné vlády.

Tomáš Červenka, Odborový svaz ECHO

Nesouhlasím s kroky současné vlády.

František Klvač, Odborový svaz ECHO

Protože tato vláda vlastizrádců nás vede do záhuby. Dělá vše jen pro Americké, EU a ukrajinské zájmy, přičemž pohrdají českými občany a ničí české rodiny!

Jan Michálek

Nesouhlasím s kroky současné vlády.

Václav Toman

Nesouhlasím s kroky současné vlády.

Miloš Adam

Nesouhlasím s kroky současné vlády.

Vít Laube

Nesouhlasím s kroky současné vlády.

Miloslav Polívka

Nesouhlasím s kroky současné vlády

Michal Plešinec

Nelíbí se mi nesmyslná opatření současné vlády.

Eva Procházková, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Obrovský negativní dopad vládního balíčku na zaměstnance a jejich rodiny. Neschopnost vlády vymanit se z postcovidové krize a následnými špatnými rozhodnutími.

Tomáš Pudivítr, ČMKOS

Dřívější odchod do důchodu, nižší energie a vyšší platy.

Drahoslava Líbalová, Odborový svaz ECHO

Nesouhlasím s kroky této vlády.

Libor Chmelař, OS KOVO

Zivotni uroven skoro vsech obyvatel tryskem klesa! Konsolidacnim balickem klesne uroven nejen ve skolstvi. Jak budeme budovat budoucnost bez vzdelanych lidi, bez funkcnich nemocnic, bez fungujicich hasicu a policistu??? Neumim si odpovedet, proto podporuji Den protestu.

Hana Klimentiva, Odborový svaz hasičů

Zhoršující se životní úroveň, vysoké ceny všeho, nízké platy.

Zdeňka Motyginová, OS MEDIA

Neochota vlády k sociálnímu dialogu.

Neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů za poslední roky.

Konsolidační balíček a změny ve FKSP.

Rušení tabulek státních zaměstnanců.

Mgr. Lucie Hájková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vláda složená z amatérů ničí prosperitu naší země.

Lenka Schliederová

Zhoršování životní úrovně pracovníků VS ČR. Pokles realných mezd .Předražené energie, potraviny. Zvyšování věku odchodu do důchodu atd. Vláda řeší tak akorát jak mít svůj slušný příjem, financování cizích státních příslušníků na úkor svých vlastních. A mohla bych pokračovat.

Plk. Mgr. Olga Navrátilová

Neschopnost Fialovy vlády ničí ekonomiku Česka.

Aleš Krátký

Protože již nelze mlčky snášet asociální a arogantní kroky vlády.

Markéta Pavlíková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Není mi lhostejná budoucnost. Nelíbí se mi jednání vlády.

Jana Votroubková, ČMKOS

Nesouhlasím s jednáním vlády.

Jiří Suchomel, ČMKOS

Konsolidační balíček tvrdě zasáhne ty nejrizikovější skupiny. Je to spíše chaotické ořezání rozpočtu, než řízené omezení na výdajové stránce.

Jaroslav Berka, Nezávislý OS pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných odvětví Čech a Moravy

Mám druhou práci abych užívil rodinu. V případě stejného platu v roce 2024 jsem nucen odejít do civilního sektoru, kde už mám nabídku za o 40 % více peněz.

M. D., Odborový svaz hasičů

Nespokojenost se špatnými rozhodnutími současné vlády.

Renáta Saparbajevová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Konsolidační balíček, celková politika vlády, markantní zhoršení životní úrovně, důchodová reforma, drahé energie, pokles reálných mezd, vysoká inflace, celkově kroky vlády.

Libor Čech, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Konsolidační balíček ekonomice ČR nepomůže, ale podstatně zhorší životní úroveň občanů ČR.

Petra Růžičková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vláda řeší snížení dluhů pouze přenesením veškeré zátěže na obyčejné občany a to jak pracující, tak drobné podnikatele, mladé rodiny a důchodce. Naopak, sobě si platy a další benefity zvyšují… Navíc opovrhují občany a chovají se arogantně, dělají z nich blbce a nestydatě lžou. Nedodržují žádné předvolební sliby, protože to ve spolku 5 rozdílných subjektů, ani nelze – tento podvod na občany si zajistili jen proto, aby se dostali k moci, přitom obcházejí skutečné výsledky voleb a většinovou vůli občanů… Podporují všechny ostatní státy na úkor vlastních občanů, což žádná jiná vláda nedělá. Na svých lidech jim nezáleží, prosazují nadnárodní zájmy kde koho a určitě ne bez vlastního prospěchu, protože jinak nelze jejich chování vysvětlit. Už se tomu diví i v zahraničí… V neposlední řadě je to zaslepená vojenská i jiná pomoc Ukrajině (v podstatě „na dluh“) a všem jejím obyvatelům bez ohledu, zda se jedná o válečné uprchlíky, či jen ekonomické migranty, z válkou nezasažené, západní Ukrajiny…. A vůbec se zdá, že vrcholové vedení rezortu obrany a státu, by bylo nejraději, kdyby naši občané šli konečně bojovat a nevedli jen obyčejný poklidný rodinný život v míru… Celá vláda je přehlídka nekompetentních, do sebe zahleděných a nesoudných jedinců… Tak by šlo pokračovat dále a dále ve výčtu amatérských rozhodnutí a chování, které se setkává s kritikou i na mezinárodní úrovni… Takhle hluboko jsme ještě nikdy neklesli a jestli s tím něco neuděláme, zapadneme tak hluboko, že už se nebudeme moci zvednout….

Šárka Dalecká, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Nesouhlasím s vládním balíčkem, Fiala ať podá demisi.

Michal Jaroň

Nesouhlasím s kroky, které podniká naše vláda.

David Pala

Dochází ke zhoršení finanční situace.

Ivana Zajícová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Z důvodu nízkých mezd ve státním sektoru, snížení zaměstnaneckých benefitů, minimálního navyšování mezd státních úředníků!

Soňa Otýpková,  Odborový svaz státních orgánů a organizací

Chci za svoji poctivou práci důchod, abych neživořila. Komunisty nenávidím, okradli mé předky.
Ale příživnictví bych vrátila.

Yvona Melicharová, ČMKOS

Nesouhlasím s vyšším zdaněním práce.

Naděžda Vavřinková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

* Neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů za poslední roky!
* Konsolidační balíček a změny ve FKSP!

Zdeňka Maličká, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Jelikož nesouhlasím s touto variantou úspory balíčku státního rozpočtu, pokud nezačne vláda a poslanci i sami sebe. Nesouhlasím s postupem vlády.

Ilona Mašková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s touto vládou.

Hana Častová

Zhoršování životní úrovně, zdražování energií, zvyšování daní.

Roman Warzeszka, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s ekonomickým a penzijním balíčkem.

Božena Cebová, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

– zhoršování životni úrovně zaměstnanců státu a jejich rodin,
– nepřijatelnému poklesu reálných platů,
– hrozbě zdražení energií a dopadu konsolidačního balíčku na zaměstnance (nap . praktická likvidace zaměstnaneckých benefitů čerpatelných z FKSP
,

Libor Figalla

Zdražování, snižování stavu zaměstnanců.

Petra Tesařová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

• zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
• dopady konsolidačního balíčku, před kterými jsme varovali.

Miroslav Tlustý, Odborový svaz státních orgánů a organizací

V listopadu 1989 jsem jako student 5. ročníku VŠ aktivně svojí účastí na demonstracích podporoval změnu režimu a naše hlavní moto: SVOBODA, DEMOKRACIE PLUARITA NÁZORŮ je v současnou vládou neskutečným způsobem pošlapána. Chybí úcta k České republice, vlastenectví, ostatním spoluobčanům, a ekonomické kroky vlády vedou tento stát do záhuby. Nesouhlasím s kroky vlády a zásadně nesouhlasím s volebním zákonem, který v České republice, jako jediném státě EU, umožňuje vznik koalicí ještě před volbami. V celé Evropě jsou volby založené na volbě politických stran nebo hnutí a až po ukončených volbách jsou sestavovány povolební koalice.

Ing. Antonín Boskovic, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlas s vládní ekonomickou politikou.

Martin Václavík, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nedůvěra k vládě-zhoršující se životní úroveň státních zaměstnanců.

Iveta Štípková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlas s konsolidačním balíčkem.

Iva Řihošková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím se snižováním životní úrovně.

Branislav Hock, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Naprosto souhlasím s hlavními důvody protestů, kterými jsou:
• zásadní zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů za posledních mnoho let
• dopady konsolidačního balíčku, před kterými jsme varovali

Martina Zumrová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nedůvěra k vládě a stále se zhoršující životní podmínky.

Martina Knotková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

• zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
• kroky vlády v oblasti důchodů
• zásadní hrozba zdražení energie
• neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
• dopady konsolidačního balíčku

Eva Tlustá

-snížení věkové hranice odchodu do důchodu
-zdražování energií
-dostupnost zdravotní péče

Jana Vítková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s vládními kroky.

Vladimíra Ivanovová, ČMKOS

Nesouhlasím se současným vedením ČR.

Jiřina Hynková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nelíbí se mi arogantní a nadřazené jednání vlády vůči obyvatelům naší republiky.

Ing. Lucie Faryová

Z důvodu stálého poklesu reálných mezd pracovníků Národního archivu, plánovaného omezení zaměstnaneckých benefitů, propouštění…

Vít Šebesta, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Kvůli konsolidačnímu balíčku, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci.

Kateřina Koplová, ČMKOS

Nesouhlasím s konsolidačním balíčkem, se snižováním platů státních zaměstnanců atd. Tato vláda neplní co občanům slíbila.

Jaroslava Rosenvaldová, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Nesouhlasím se zmrazenými platy osobních zaměstnanců a to již třetím rokem, snížením FKSP a dalšími srážkami z platů. Je to neúnosné při vzrůstu cen a inflaci.

Katrin Dundychová, ČMKOS

Snížení životní úrovně, podprůměrný plat občanského zaměstnance PČR, plánované zvyšování daní , snížení platů, drahé energie, zvyšování věku odchodu do důchodu.

Dagmar Pustková, ČMKOS

Nesouhlasím se snižováním životní úrovně.

Lucia Hubená, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože takhle už to dál nejde! Nekompetentnost a arogance této vlády, stejně tak jako přezíravost vůči vlastním občanům, jsou už za hranicí akceptovatelnosti!

Petr Pokorný, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasím s dosavadními kroky vlády, ve věci zdražování ve všech oblastech, snižování benefitů zaměstnancům ve státním sektoru a ve věci důchodové reformy!!!

Pavlína Suchánková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlas s vládními opatřeními, podpora zlepšení životní úrovně občanů ČR…

Gabriela Běčáková

Zcela nesouhlasím se současnou neschopnou vládou a jejími podivnými kroky, rozhodnutími a balíčky.

Věra Ondruszová, ČMKOS

Nesouhlasím s podporou války na Ukrajině. Nesouhlasím s konsolidačním balíčkem. Nesouhlasím s plánovaným snížením platů „pomocných pracovníků“ na kterémkoliv resortu. Nesouhlasím s důchodovou reformou, konkrétně zvýšeným postihem předčasných důchodů.

Jarmila Malcharová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Dlouhodobě neutěšená situace, propad reálných mezd, hluboce podfinancované pracovní pozice nejen nepedagogických pracovníků, ale obecně takových, které mají nižší společenskou prestiž. Jsem přesvědčená, že lze ušetřit na provozních výdajích státu. Proč se nejvíc peněz protočí v posledním kvartále roku? Proč neustále nová auta, nové notebooky, nové tablety, nové mobily, nový nábytek, zbytečné zahraniční cesty, opulentní hostiny a další zbytné výdaje. Jsem znepokojená s nekonečným zdůrazňováním potřeby zbrojit, zbrojit, zbrojit. A důchodová reforma? Žádná není a nebude, dokud se nezapojí funkční pilíř financování, na který zatím žádná vláda nepřišla.

Dana Smolíková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože nesouhlasím s politikou vlády.

Lenka Březinová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože opatření stávající vlády jsou špatná a postihnou nejvíce zaměstnance. Demisi!!!

Ladislava Maševská, Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

Nesouhlasím s politikou vlády, jejíž důsledkem je nepřijatelný pokles reálných platů zaměstnanců státu.

Jaroslav Šebesta, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Opatření vlády je proti českému lidu, jsem pro demisi.

Petr Nutil,  Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

Pokles reálných mezd státních zaměstnanců.

Dušan Kozár, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vláda svým jednáním vytvořila jednak nepříznivý vývoj hospodářství, zadlužení země a neustálé snižování životní úrovně obyvatelstva. Stará se více o zájmy cizích států než vlastní země. Nastolila nepříznivou atmosféru ve společnosti, šíří strach z projevu svobodného vyjádření, používá nevybíravé až fašistické metody v boji s tzv. dezinformacemi. Vše, co před volbami slibovala, že dělat nebude, bezostyšně dělá.

Zlatuše Janáková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Snížení životní úrovně.

Gabriela Chlapková

Pokles reálných platů státních zaměstnanců, s tím související pokles životní úrovně a hrozba snížení zaměstnaneckých benefitů. Neochota vlády ke komunikaci a neznalost vlády o reálné situaci v oblasti platů státních zaměstnanců.

Monika Čevelová,  Odborový svaz státních orgánů a organizací

Protože nesouhlasíme s postojem vlády.

Petr Kopřiva, Odborový svaz STAVBA ČR

Nesouhlasím s kroky vlády a jejich energetickou koncepcí.

Zdeněk Šenfeld

Souhlasím se všemi body protestu, ale je to jen zlomek toho, co mi na nynější vládě vadí.

Jiří Hovorka

Z důvodu podfinancování státní správy.

Petr Dvořák, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Vláda přenáší odpovědnost za „ozdravení veřejných financí“ ve větší míře na zaměstnance a na sociálně slabší a méně movité občany oproti osobám samostatně výdělečně činným, bohatším a sociálně zajištěnějším občanům; vládní komunikace ohledně potřeby takových opatření je přitom nedostatečná. Zejména výše platů ve státním sektoru je dlouhodobě podhodnocená a činí veřejný sektor nekonkurenceschopným, neboť z něj vyhání schopné jedince do komerčního sektoru, což se projevuje na kvalitě státních služeb.

Jakub Tuček, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlas s konsolidačním balíčkem a vládou ČR.

Hana Kubová, ČMKOS

Protože z platu sanitáře nemohu vyžít, mám další dvě práce, abych se uživil.

Antonín, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Nesouhlasím s kroky vládní koalice.

Václav Maderák, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Věřím, že je to cesta na lepší zítřky….

Ilona Mainoifi, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Protože velmi dobře znám problematiku a hlavně nedostatek pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Marie Zapotocna, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Za zvýšení platů úředníků. Platy úředníků jsou nižší, než platy prodavaček. Navyšovat by měli každoročně a ne jen jednou za x let.

Denisa Sedláková, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Nesouhlasíme s vládním konsolidačním balíčkem.

Vlastimila Bezdekova, předsedkyně Gala Prostějov, Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

Podporuji stávku,
nelíbí se mi schválení úsporného balíčku, kde to odnesou všichni zaměstnanci, důchodci rodiny atd.
Proč starostové a místostarostové mají schválený zákon a každý rok se jim zvedá plat a totéž politikům.
Nelíbí se mi vůbec, že podporujeme Ukrajinu ve zbraních a tím i financích. Pokud by šlo o humanitární pomoc, to je něco jiného.
Konec této vlády, která neslyší hlas lidu, bez ekonomických cílů a nesmyslných opatření.

Eliška Kamlerová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Dlouhodobá nespokojenost s kroky naší vlády.

Hana Knetlová, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Pětikoaliční vláda zásadně porušuje své rozhodující předvolební sliby, na základě kterých byla důvěřivými občany volena. Nyní již tuto důvěru ztratila a premiér se tomu nechápavě diví.
Lidé v Česku nejen vlivem zdražování chudnou a mají stále hlouběji do spotřebního koše.
Hospodářské politika úřadující vlády způsobila vysokou inflaci a propad HDP. V ekonomických ukazatelích jsme se zařadili na chvost Evropy. To nejhorší po novém roce teprve čeká průmyslové podniky – především pak ty s vysokou energetickou náročností.
Těch negativ a důvodů k protestům by se dalo vyjmenovat ještě mnoho, ale jsou všeobecně známé a jen vláda jich nevidí.
Tato situace je již neudržitelná, a protesty odborů jsou tedy nevyhnutné!!!
Premiér ve svých vystoupeních postup odborů kritizuje a stávku považuje za zbytečnou a neodůvodněnou. Přilévá do ohně nenávistnými slovy, že odbory podávají nepravdivé zkreslující informace čímž rozdělují společnost. Ve svém dopoledním vystoupení před samotnou stávkou se navíc na adresu odborů vztekle vyjádřil, že odborářským bossům jde pouze o vlastní politické ambice.

Zdeněk Heller, Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

Jsem učitelka v důchodu, ale dříve i minulé byly od vlády jen sliby, ale nic se nerealizovalo.

Mgr. Marie Košařová, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Nesouhlasím s variantou konsolidačního balíčku, vadí mi (ne)komunikace vlády a naprosto nelogické postupy. Nelíbí se mi šetření na nepedagogických pracovnících.

Eliška Rybenská, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Co si myslíte vy? Napište nám svůj názor.

12 názorů na “Podpora”

 1. Luboš Pomajbík

  Vláda prosazuje svoji ideologii bez ohledu na to, že reálně zásadně zhoršuje životní podmínky občanů a zcela nezodpovědně riskuje pád české ekonomiky se všemi negativními důsledky.
  Ještě má příležitost věci začít napravovat,nebo odejít.

  Luboš Pomajbík
  Odborový svaz dopravy

 2. Eva Tereza Veselá, OSZSP

  Vadí mi představy vlády, že zavíráním malých nemocnic vyřeší problémy ve zdravotnictví. Vadí mi, že se plánuje připlácení na zdravotní péči, ale naše platy takovému rozhodnutí neodpovídají

 3. Erika Frydrýšková OSZSP ČR

  Nesouhlasím s postupy současné vlády. Konsolidační balíček je nožem do zad všem pracujícím rodičům, důchodcům, nízkopříjmovým skupinám. Vedete nás do záhuby.

 4. Tomáš Justa

  V současné době se živím jako OSVČ, ale děkuji za vaše aktivity a podporuji vás. Děsí mě, kam současná vláda vede naši zemi a co přijde po ní. Nejvíc mě děsí rozklad zdravotní péče v režii ministra Válka. Prosím, abyste jako jeden z hlavních bodů kampaně akcentovali i situaci ve zdravotnictví, přesčasy, rušení služeb, odchody zdravotníků, podfinancování veřejných středisek a nemocnic ve prospěch soukromých klinik, atd. Celé to působí jako příprava na úplnou privatizaci a přechod na americký model, což by měla být černá můra každého, kdo očekává, že bude jednou potřebovat lékařskou pomoc. Nevadí mi vyšší daně, vraťme se na západ a zaveďme skutečnou daňovou progresi, aby bylo na kvalitní veřejné služby!

 5. Současná vláda soustavně ničí ekonomiku této země a ožebračuje její občany. Plně podporuji stávku.

 6. Barbora Procházková

  Vlada by mela byt postavena pred soud za vlastizradu. Dela vse proti vlastni zemi a jejim obcanum.

 7. Giorgio Cadorini

  Jsem OSVč a členem odborů. Aby demokracie dobře fungovala, nestačí chodit k volbám. Demonstrace jsou účinným způsobem jak dostat do sdělovacích prostředků návrhy a postoje, které vládě a finančníkům nevoní. Tato vláda nedělá solidární politiku, chová se, jakoby byla chudoba výsledkem provinění chudých. Pojďte všichni na demonstraci!

  1. Radim Bureš

   Plně podporuji stávku a připojuji se k protestu! Z důvodu dlouhodobé nespokojenosti s aktivitami vlády.

 8. Lukáš Gažík

  Distancuji se od této vlády. V Polistopadové éře je ze všech vlád nejarogantnější a nejasociálnější (což pociťují zejména důchodci, samoživitelky a rodiny s malými dětmi a také ti, kteří kvůli neustálému zdražování musí obracet každou korunu), která kašle na svoji zemi a její rozvoj. A oponenty bere za póvl a jako páté kolo u vozu.

  Vzhledem k výše uvedenému prostě nepřichází v úvahu nic jiného, než okamžitá DEMISE této vlády.

 9. Ing. Pavel Kolář

  Nesouhlasím s neodbornými a amatérskými kroky vlády Petra Fialy, jejím protěžováním bohatších vrstev společnosti a zahraničních subjektů, její pomalostí v činnosti a vychytralým otevíráním problémů teprve v pro její členy politicky výhodném období bez ohledu na zájmy společnosti a občanů země a na škody, které tím způsobuje, jejím řádovým a nevratným poškozením české měny a nedostatečnou správou a dostupností základních životních potřeb a také znehodnocením úspor občanů. Vláda nedbá na prioritní rozvoj základních oblastí země, jako je vzdělání a podpora rodin s dětmi, technický rozvoj a péče o zdraví pro všechny, o prioritní uplatnění Listiny základních práv a svobod. Praktikuje prosazování parlamentní většiny až diktátorským způsobem, nemajícím se skutečnou demokracií kdy se jí zachce, nic společného.

 10. Jarešová Lenka

  Podporuji stávku ve všech směrech. Nesouhlasím s diletantským vedením této země. Téhle vládě nejde o budoucnost této země a dělají vše , proto aby to co ještě fungovalo zničili. Neváží si obyčejných lidí, kteří chodí denně do práce a řádně platí daně. A co následně provádějí na důchodcích, dětech, firmách, školách, zdravotnictví, v průmyslu i ve všech dalších odvětvích je zločin na lidu této země.

 11. Jana Krausová

  Plně stávku s celou rodinou podporujeme. Tato vláda nás žene do chudoby a ničí konkurenceschopnost našich firem.

Diskuse uzavřena.

Přejít nahoru